Jak pokazuje przykład Karlsruhe w Niemczech, te odcinki mogą być włączone do eksploatacji tramwaju dwusystemowego i z powodzeniem wykorzystane w obsłudze komunikacyjnej. Tramwaj dwusystemowy to pojazd elektryczny mogący poruszać się po sieci tramwajowej zasilanej niższym napięciem, ale także po sieci kolejowej zasilanej wyższym napięciem. Może to być także pojazd zasilany olejem napędowym – szczególnie atrakcyjny dla obszarów z trakcją niezelektryfikowaną. Wtedy mógłby być używany zarówno na sieci zelektryfikowanej, jak i na sieci niezelektryfikowanej.

Integracja regionu z miastem

Model Karlsruhe zakłada połączenie komunikacji tramwajowej w mieście i regionie oraz wykorzystanie do tego celu – oprócz torów tramwajowych – także torów kolejowych. Tam, gdzie istnieją tory o normalnej szerokości, 1435 mm, w mieście i regionie oraz gdzie trakcje są zelektryfikowane, zastosowanie tego modelu jest najprostsze. Różne szerokości torów kolejowych i tramwajowych nie są przeszkodą w zastosowaniu modelu, gdyż w takiej sytuacji wprowadza się na szlakach kolejowych trzecią szynę. Zatem taki model funkcjonowania można zastosować np. w regionie łódzkim, gdzie eksploatowana jest bogata sieć tramwaju wąskotorowego. Dla podniesienia jakości transportu miasto i region Karlsruhe wykorzystały zarówno nieużywane, jak i używane tory kolejowe, a tym samym mogły ograniczyć skalę budowy nowych dróg i ulic. Spektakularnym efektem tego rozwiązania była poprawa integracji regionu z miastem. Model Karlsruhe...