Krzysztof Kuźmiński – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Od 2003 r. zatrudniony jest w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu na stanowisku prezesa Zarządu, a od listopada 2016 r. pełni również funkcję prezesa Zarządu w nowo utworzonej spółce zależnej Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Inowrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych – w zakresie zarządzania nieruchomościami Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i w zakresie szacowania nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto jest aktywnym uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów w regionalnych instalacjach oraz zamówień in house. Jest autorem i współautorem licznych sprawozdań oraz materiałów i artykułów konferencyjnych i prasowych, wykształcił też kadry kierownicze. Od 2013 r. współuczestniczy w organizacji systemu gospodarki odpadami miasta Inowrocławia, który obejmował wszystkie jego aspekty, w tym przepisy prawa miejscowego, ponieważ spółka do końca 2016 r. administrowała również systemem gospodarowania odpadami w mieście. Sprawnie działający system gospodarki odpadami stanowi dla spółki oraz władz miasta priorytet z uwagi na uzdrowiskowy status miasta i podejmowane w tym zakresie szerokie inwestycje. W ramach kierowanych przez niego spółek działa m.in....