Zakończyła się tegoroczna edycja Konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta. Organizatorami plebiscytu była redakcja „Przeglądu Komunalnego” wraz z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.
Uznanie Kapituły, zgromadzonej na posiedzeniu 18 września br. w Spale, zyskał Tadeusz Koper, prezes Zarządu PGK Słupsk. Jest on osobą szczególnie zasłużoną dla sektora gospodarki
komunalnej, posiadającą zdolności menedżerskie i wdrażającą zasady nowoczesnej gospodarki odpadami, stąd uhonorowano go tytułem Dyrektora Roku 2006.
Funkcję prezesa Zarządu laureat pełni nieprzerwanie od 15 lat (obecnie kieruje spółką zatrudniającą blisko 300 osób). Za największe jego osiągnięcie należy uznać realizację projektu rozbudowy i modernizacji składowiska w Bierkowie. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 17 mln zł). Ważnymi inwestycjami, mającymi usprawnić pracę składowiska, była budowa dwóch sortowni mechanicznych z linią do sortowania tworzyw sztucznych i szkła oraz zakup dwóch wag samochodowych, zapewniających pełną ewidencję wwożonych na składowisko odpadów. Ponadto zainwestowano w myjnię kół i podwozi oraz myjnię pojazdów, kontenerów i surowców wtórnych. Kolejne inwestycje to staw stabilizacyjny na odcieki i dwa generatory wraz z blokiem cieplnym. Instalacja służąca do odzysku biogazu, który wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej, pokrywającej potrzeby zaplecza technologicznego i socjalnego składowiska, zyskała status wyjątkowego rozwiązania.
W uznaniu dotychczasowej działalności, sposobu organizacji pracy oraz zarządzania Zakładem Kapituła postanowiła wyróżnić także Sabinę Kowalską, prezes Zarządu spółki „Eko Dolina” z Łężyc, od kilkunastu lat związaną z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Jest ona autorką szeregu dokumentów o charakterze strategicznym dla regionalnej gospodarki odpadami. Kierowany przez nią Zakład posiada – uznawany za najnowocześniejszy w Polsce – kompleks zagospodarowania odpadów, na który składają się m.in. sortownia odpadów surowcowych, kwatera magazynowa odpadów budowlanych, kompostowania odpadów zielonych, segmenty demontażu urządzeń chłodniczych oraz sprzętu RTV i AGD, demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, instalacja odzysku biogazu wraz z elektrownią oraz podczyszczalnia ścieków z technologią odwróconej osmozy. Na tle innych obiektów w branży „Eko Dolina” wyróżnia się nie tylko zaawansowaniem technologicznym, ale także umiejętnością pozyskiwania i prawidłowego wydatkowania środków unijnych.
Lauraetom serdecznie gratulujemy a pozostałym nominowanym dziękujemy za rywalizację i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji plebiscytu.
Wręczenie tytułu Dyrektora Roku 2006 i statuetki Heraklesa nastąpi 19 listopada br. w Poznaniu podczas uroczystej Gali XI Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego.
(rdz)