Ekoprojektowanie opakowań jest wymieniane przez Plastics Recyclers Europe jako jedno z trzech najistotniejszych środków, umożliwiających w przyszłości osiągnięcie celów Unii Europejskiej planowanych w Circular Economy Package.

Cele te, jeszcze nieokreślone w ostatecznym kształcie, na pewno będą ambitne do osiągnięcia w obecnej sytuacji gospodarczej. Składa się na to wiele czynników, m.in. ograniczony dostęp technologii recyklingu dla niektórych frakcji, ilość i jakość odpadów na rynku oraz zamknięcie chińskich granic dla europejskich odpadów.

Zbycie niektórych frakcji odpadów, np. kolorowej folii pochodzącej ze źródeł komunalnych, spędza wielu podmiotom sen z powiek. Przetwarzający folie, z uwagi na jej nadmiar na rynku, koncentrują się obecnie na foliach bezbarwnych lub ze źródeł przemysłowych i poprodukcyjnych. W niektórych grupach odpadów jednak sytuacja nie jest aż tak dotkliwa. Cały czas niektóre tworzywa sztuczne i inne surowce „są w cenie” i jest na nie duży popyt. Jak na obecną sytuację powinni zareagować przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek? To właśnie ich opakowania stają się albo problematycznym odpadem opakowaniowym, albo cennym surowcem. Ta cenna wiedza jednak nie zawsze jest dostępna dla przedsiębiorców. Brakuje zatem jej wymiany między środowiskami przedsiębiorców, producentów, ale też projektantów, czyli podmiotami, od których zależy, co się znajdzie w naszych koszykach i na stołach, a RIPOK-ami oraz recyklerami,...