Związek Gmin Dolnego Sanu (ZGDS) z siedzibą w Stalowej Woli powstał w 2002 r. Obecnie skupia on 10 gmin: Gorzyce, Harasiuki, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Pysznica, Radomyśl n. Sanem, Rudnik n. Sanem, Stalowa Wola i Zaleszany z północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, które zajmują obszar 1097 km2. Teren ten zamieszkuje ok. 160 tys. osób. Związek powstał w celu prowadzenia wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska na terenie dorzecza Sanu. Głównym zamierzeniem Związku jest umożliwianie prowadzenia wspólnych zadań międzygminnych w dziedzinie ochrony środowiska, tworzenie i wdrażanie regionalnych programów proekologicznych oraz pozyskiwanie na ich realizację środków finansowych z UE. Ponadto ZGDS skupia się na działaniach sprzyjających wewnętrznej integracji społeczności lokalnej subregionu wokół wspólnych celów. Do statutowych zadań Związku należy m.in. podejmowanie działań w zakresie rozwoju potencjału gospodarczego, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej mieszkańców, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz wspólne kreowanie polityki proekologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego z wykorzystaniem znaczących obszarów niczym nieskażonej przyrody. Ponadto ZGDS prowadzi działania w zakresie ochrony i kształtowania środowiska poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw na polu ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu oraz pozyskiwania środków i pomocy, w tym z UE, dla realizacji inwestycji ekologicznych. Związek działania swoje skupił na opracowaniu kompleksowego programu grupowego dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu dolnego Sanu, na przygotowaniu...