Efektywna gospodarka obiegu zamkniętego

Jak efektywnie zagospodarować przemysłowe odpady czekoladowe, czyli materię organiczną, tak aby ostatecznie wykorzystać zawartą w nich energię przy wykorzystaniu dostępnych lokalnie technologii (BAT)?

We współpracy z gorzelnią rolniczą Stena Recycling opracowała i koordynuje proces zarządzania odpadami poprodukcyjnymi, w którym następuje obieg materii i energii, bez strat i uciążliwości dla środowiska. W trakcie procesu produkcji czekolady firma Barry Callebaut Manufacturing Polska wytwarza wysokoenergetyczny odpad, jakim jest odpad łomu czekoladowego. Powstaje on na różnych etapach wytwarzania czekolady, w zróżnicowanej formie (sypka, zestalona). Producent jest świadomy odpowiedzialności i zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju do swojej produkcji zakupuje energię z sieci elektroenergetycznej, wytworzoną w 100% z OZE.

Odpowiedzialni za odpady

Dzięki posiadanym zezwoleniom na zbieranie i transport odpadów przemysłowych Stena Recycling przekazuje, zgodnie z ustawą o odpadach, odpady z produkcji czekolady do instalacji ostatecznego przetwarzania, czyli do gorzelni rolniczej. Aby to było możliwe, dostarczany odpad musi posiadać certyfikat pochodzenia dla biomasy odpadowej. Firma jest zarejestrowana w systemie certyfikacji jako pierwszy punkt zbiórki biomasy odpadowej.

Gorzelnia rolnicza wykorzystuje odpad czekolady do przygotowania zacieru, z którego finalnie zostanie wytworzony surowy bioetanol. Po etapie rafinacji paliwo to będzie dodatkiem, biokomponentem paliwa transportowego dystrybuowanego przez koncerny paliwowe na stacjach benzynowych. Warunkiem ekonomicznej opłacalności wykorzystania przez gorzelnię odpadu czekolady jest...