Rozwiązanie systemowe w Republice Czeskiej, wdrożenie Dyr. 94/62 Wiele się mówi i pisze o systemach odzysku i recyklingu, osiągniętych pułapach – poziomach odzysku, które są od kilku lat wdrażane w krajach Unii Europejskiej. Pisaliśmy już o chęci ujednolicenia we wszystkich krajach Unii systemu znakowania opakowań, których właściciele w myśl lokalnego prawa mają obowiązek odzysku i powtórnego zagospodarowania. Istniejące systemy łączą współodpowiedzialność gminy (Francja, Hiszpania, Włochy), producentów, materiałów, opakowań, napełniających opakowania, także handlu (Anglia), ale są też kraje, w których całkowitą odpowiedzialność ponosi “przedsiębiorca”. Obojętnie jaki system będziemy rozpatrywać pod względem efektywności ekonomicznej, to tak naprawdę ostatecznie konsument poniesie wszystkie koszta powtórnego zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Różnica polega na tym, z której kieszeni będą te pieniądze pobrane, z lewej w postaci podatku, czy z prawej przy zakupie towarów. Na podstawie analizy wielu systemów, jak również działania innych dziedzin gospodarki, można stwierdzić, że bezpośrednie uiszczanie opłaty za towary jest bardziej skuteczne. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej chcąc...