Proces wdrażania projektów wodno-ściekowych i odpadowych nie jest dla beneficjentów łatwym zadaniem. Gąszcz stale zmieniających się przepisów oraz częsty brak jednoznacznych kryteriów stawia realizujących swoje przedsięwzięcia w trudnej sytuacji. Wyróżnianie inwestycji przyjaznych środowisku i podnoszących jakość życia społeczeństwa jest elementem promocji tych projektów, które pomimo ogromu problemów zostały wzorowo zrealizowane. 19 listopada br. podczas Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego odbyła się uroczysta Gala, na której wręczono nagrody zwycięzcom II edycji konkursu „Lider Eko-Inwestycji”. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych oraz właściwe dla uczestników konkursu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Honorowy patronat nad konkursem objęła Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego. Horyzontalnym celem tegorocznej edycji konkursu była promocja projektów, których proces wdrażania wykazał efekt ekologiczny, a ponadto promocja inwestorów oraz przedsiębiorstw realizujących projekty przyjazne środowisku w latach 2000-2015. Głównym założeniem organizatorów było również ukazanie pozytywnej współpracy przedsiębiorców i inwestorów przedsięwzięć proekologicznych oraz wymiana informacji między samorządami a przedsiębiorstwami w związku z efektywnymi metodami zarządzania środowiskiem. Do konkursu w trzech kategoriach stanęli inwestorzy, inżynierzy konsultanci i przedsiębiorstwa, które w ostatnich trzech latach były wykonawcami projektów związanych z poprawą stanu środowiska, współfinansowanych z Funduszu Spójności. Nagrodzone projekty Nagrody laureatom wręczali prof. Maciej Nowicki, minister środowiska, oraz Janusz Mikuła, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Tytuł „Lidera...