Ekologiczne biuro to nie tylko spełniający najnowsze normy budynek, to także odpowiednie zachowania pracowników czy organizacja konferencji. Takie działania wdraża coraz więcej firm, którym ochrona środowiska przynosi wymierne korzyści.
Wnioski te płyną z zorganizowanych przez Fundację Green Cross Poland warsztatów. W spotkaniu pt. „Biuro przyjazne środowisku”, które odbyło się 15
lutego br. w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele administracji, nauki oraz sami przedsiębiorcy.
Jedną z kluczowych kwestii omawianych podczas spotkania były budynki biurowe. Działania przyjazne środowisku można wprowadzić już na etapie projektowania nieruchomości, przede wszystkim poprzez opracowanie standardów służących przeprowadzeniu Oceny Cyklu Życia (ang. Life Cycle Assessment, LCA) i ścisłe egzekwowanie prawa budowlanego. W trakcie dyskusji zaproponowano także rozwiązania dla budynków, które nie spełniają tych norm, m.in.: zainstalowanie sprawnych termoregulatorów przy grzejnikach, wymiana okien, drzwi czy żarówek.
Według Dominiki Kulczyk-Lubomirskiej, wiceprezes i CEO Fundacji Green Cross Poland, główną barierą w przekształceniu biura konwencjonalnego w przyjazne środowisku są koszty inwestycji. Z drugiej strony, wskuyek modernizacji, przedsiębiorcy mogą obniżyć opłaty za zużycie wody, energii czy za odprowadzanie ścieków.
Dzięki warsztatom wypracowano szereg rekomendacji, które pozwoliłyby zredukować oddziaływanie biura na środowisko. Okazuje się, że niewielkie zmiany w funkcjonowaniu miejsca pracy mogą mieć wyraźne przełożenie nie tylko na ekologię, ale także na korzyści finansowe.
Zaproponowane rozwiązania obejmowały m.in. dwustronne drukowanie dokumentów, wykorzystanie środków czystości ulegających biodegradacji, zapewnienie sprawnego systemu segregacji odpadów czy chociażby ustawienie stopki w mailu zniechęcającej do wydruku jego treści. Przedstawiciele przedsiębiorców przyznali, że niektóre praktyki mogą nie tylko przyczynić się do ochrony środowiska, ale wręcz zredukować koszty w firmie. Przykładem było m.in. zainstalowanie dystrybutorów do wody zamiast jej zakupu w pojedynczych butelkach.
Uczestnicy warsztatów szeroko dyskutowali także nad proekologiczną organizacją konferencji. Przekazywanie materiałów konferencyjnych na nośnikach elektronicznych, wydruk ważniejszych dokumentów na papierze z recyklingu czy organizacja transportu zbiorowego na miejsce konferencji to najprostsze w zastosowaniu proekologiczne działania, które rekomendowano podczas spotkania.
 
Donata Kałużna, Fundacja Green Cross Poland