XI edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” została zakończona 5 lutego br. w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Lech Kaczyński, prezydent RP.

Od lat konkurs cieszy się wielką popularnością wśród samorządów, przedsiębiorstw, a ostatnio wśród placówek oświatowych. W jedenastej edycji, pomimo spowolnienia gospodarki i mniejszych wpływów do budżetów samorządowych, liczba nadesłanych wniosków była tylko nieznacznie niższa. O tytuł laureata w jednej z pięciu kategorii: „Samorząd Przyjazny Środowisku”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku”, „Promotor Ekologii”, „Wolni od azbestu” oraz „Europejska Nagroda Polityczna” ubiegało się blisko 300 podmiotów. Tak jak w latach poprzednich największą popularnością cieszył się „Promotor Ekologii”. W ramach tej kategorii oceniano zrealizowane przez placówki oświatowe, samorządy i przedsiębiorstwa akcje edukacyjne. W tym roku Narodowa Rada Ekologiczna postanowiła po raz pierwszy przyznać nagrody „Partnera Polskiej Ekologii” firmom i samorządom za ciekawe i innowacyjne projekty.   Uroczystości czas zacząć Galę główną poprzedziły dwie mniejsze. Pierwsza miała miejsce w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). W jej trakcie Krzysztof Stanowski, wiceminister MEN, powitał laureatów kategorii „Promotor Ekologii” w imieniu patrona honorowego tej kategorii – minister Katarzyny Hall. Podczas uroczystości Stanowski zaakcentował wielkie znaczenie działań na rzecz edukacji oraz podkreślił wagę zaangażowania dzieci i młodzieży w projekty związane z ochroną środowiska. Powiedział, że cieszy go szczególnie tak wielki w...