Sztuczne mokradła stają się współcześnie nowym elementem krajobrazu zurbanizowanego, ale przede wszystkim sposobem na usprawnienie miejskiego systemu drenażu. Dlatego warto zapoznać się z nim bliżej i zastanowić się nad wprowadzeniem tego typu rozwiązań na polskich osiedlach.

Sztuczne ekosystemy bagienne (ang. constructed wetlands) w inżynierii środowiska rozumiane są jako obiekty glebowo-roślinne do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Liczne badania przeprowadzane na tym polu zarówno w Polsce, jak i za granicą potwierdzają wysoką skuteczność oczyszczania, a także wymierny efekt ekonomiczny i ekologiczny tych konstrukcji.1   Właściwości oczyszczające Oczyszczające, a także uzdrawiające właściwości ekosystemów bagiennych człowiek odkrył już w starożytności. Tysiące lat temu Chińczycy oraz Egipcjanie wykorzystywali naturalne tereny podmokłe do pozbywania się płynnych zanieczyszczeń. Jednak pionierskie badania nad tą metodą oczyszczania przeprowadzono prawdopodobnie w Europie Zachodniej ok. 100 lat temu. Publikacje na temat oczyszczających właściwości roślin bagiennych pojawiły się dopiero w latach 60. XX w., kiedy w Niemczech i Wielkiej Brytanii powstały pierwsze oczyszczalnie. Technologia oczyszczania ścieków w quasi-naturalnym środowisku została zastosowana również przez kraje skandynawskie.2

Warto wiedzieć ...