Nieco ponad rok temu, 22 lutego 2018 r., weszła w życie ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU poz. 317 z późn. zm.). Z założenia celem jej uchwalenia i obowiązywania ma być rozwój rynku paliw alternatywnych w Polsce. Ustawodawca zawarł w niej jednak szereg przepisów epizodycznych i przejściowych, określających, że niektóre z obowiązków należy wdrożyć w późniejszym terminie. Część dotyczy również niektórych przedsiębiorstw wod-kan.

Obowiązki te będą musiały być spełnione dopiero od początku 2020 r., jednak przygotowanie się do nich może być czasochłonne i wymaga podjęcia stosownych działań już dzisiaj. Uregulowane zostały one w przepisie art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: u.e.p.a.). Stanowi on, że: Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2020 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Odesłanie przez ustawodawcę do art. 35 ust. 2 u.e.p.a. oznacza, że obowiązek ten dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys. Tym samym powyższy obowiązek będzie dotyczyć również przedsiębiorstw wod-kan realizujących zadania...