Kolektory w Daszynie

Gmina Daszyna (woj. łódzkie) ogłosiła wyniki przetargu na wykonanie robót budowlanych, dotyczących zabezpieczenia energetycznego i cieplnego gm. Daszyna na bazie energii odnawialnej – instalacje kolektorów słonecznych dla odbiorców indywidualnych.
Roboty obejmują wykonanie instalacji kolektorów słonecznych płaskich, pod względem powierzchni czynnej absorbera podzielonych na trzy rodzaje wielkości: o powierzchni czynnej
minimum 4,66 m2, lecz nie mniej niż 2 szt., o powierzchni czynnej minimum 6,99 m2, lecz nie mniej niż 3 szt., oraz o powierzchni czynnej minimum 9,32 m2, lecz nie mniej niż 4 szt. Zamówienie obejmuje łącznie wykonanie 217 sztuk instalacji kolektorów słonecznych, w tym roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne związane z wykonaniem instalacji, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zadanie za nieco ponad 2 mln 600 tys. zł brutto wykona firma Solver z Tarnowskich Gór.


Cieplej w Żołyni
Kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gm. Żołynia (woj. podkarpackie) wykona Zakład Komunalny z Żołyni. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Zamówienie składa się z trzech zadań. Pierwsze obejmuje wykonanie docieplenia budynków Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Żołyni oraz Przedszkola w Żołyni – oddział przy ul. Górskiej, wraz z robotami towarzyszącymi. Natomiast drugie polega na wykonaniu zasilania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, tj. dwa komplety instalacji PV z ogniw fotowoltaicznych, zasilających instalację wewnętrzną w Szkole Podstawowej w Brzózie Stadnickiej i Szkole Podstawowej nr 2 w Żołyni. Konstrukcja zostanie zbudowana ze stalowych, ocynkowanych elementów profilowanych, giętych na zimno, lub profili aluminiowych, montowanych do konstrukcji wsporczych dachu w sposób zapewniający trwałość konstrukcji oraz wodoszczelność dachu. Zadanie trzecie dotyczy montażu dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy nie mniejszej niż 18kW/36 kW i nie większej niż 25 kW/45 kW wraz z przynależnymi instalacjami i węzłem c.o. w Szkole Podstawowej w Brzózie Stadnickiej i Szkole Podstawowej nr 2 w Żołyni. Minimalny okres międzyprzeglądowy agregatów powinien wynosić 2000 motogodzin.
Zakład Komunalny w Żołyni zrealizuje pierwsze zadanie za 443204,47 zł brutto, drugie za 309810,26 zł, natomiast trzecie za 410906,70 zł.


Doposażenie Instytutu
Firma Wod. En. Gaz-Test z Warszawy wygrała przetarg na dostawę kamery termowizyjnej dla Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (woj. łódzkie).
Kamera musi posiadać detektor mikrobolometryczny niechłodzony – matryca o rzeczywistej liczbie pikseli w obrazie 640 x 480, o czułości (NETD) nie gorszej niż 40 mK oraz częstotliwości odświeżania ramki co najmniej 30 Hz. Zakres pomiarowy wyniesie od -20°C do 500°C. Obiektyw winien mieć pole widzenia (FOV) ok. 25°x18° i rozdzielczość geometryczną (IFOV) nie gorszą niż 0,65 mrad, a minimalna odległość pomiaru nie może być większa niż 40 cm. Pozostałe wymagane parametry to wbudowany kolorowy ekran LCD o przekątnej minimum 5, rozdzielczości nie niższej niż 640 x 480 pikseli i możliwości jego odchylania i obrotu, a także wbudowany kolorowy wizjer z opcją odchylania do 90°. Kamera ma mieć obrotowy uchwyt z zakresem obrotu co najmniej 180°, wbudowany aparat cyfrowy z matrycą co najmniej trzy megapiksele oraz wbudowany wskaźnik laserowy.
Zamówienie dotyczy projektu badawczego pt. Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych o akronimie HortiEnergia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.
Zadanie zostanie zrealizowane za 122 932,35 zł brutto.


Termomodernizacja
Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piastowie (woj. mazowieckie) przy ul. Moniuszki 11 wykona Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna Krzysztof Rutkowski z Makowa Mazowieckiego. Koszt inwestycji wyniesie ponad 105 tys. zł brutto.
Projekt zakłada zakres robót elewacyjno-ociepleniowych ograniczony do docieplenia ścian zewnętrznych. Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką-mokrą” wg instrukcji ITB /2002 „Bezspoinowy system ocieplania budynków”, z przykładowym zastosowaniem rozwiązań systemu Ceresit Ceretherm Classic (dopuszcza się zmianę producenta systemu ocieplenia pod warunkiem zastosowania systemu równoważnego pod względem technicznym, zachowania kolorystyki i uzgodnienia z inwestorem). Masa tynkarska ma być mineralna, malowana farbami elewacyjnymi silikonowymi (niepalne).


W stronę OZE
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Św. w Zielonej Górze (woj. lubuskie) ogłosiła wyniki przetargu na termomodernizację obiektów wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE.
W ramach zamówienia w budynku Kościoła wykonana będzie modernizacja istniejącej kotłowni gazowej wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła typu powietrze-woda. Prace będą polegały także na montażu zbiorników buforowych o pojemności 1300 l i pozostawieniu jednego kotła gazowego kondensacyjnego jako źródła wspomagającego. Wymienione zostaną istniejące grzejniki C11 i C22 na grzejniki trzypłytowe z trzema konwektorami C33. Stropodach będzie docieplony przez ułożenie wełny mineralnej w żelbetowych kanałach gr. 20 cm.
W budynku domu parafialnego zdemontowany zostanie istniejący system grzewczy oraz urządzenia kotłowni. Instalator uwzględni jeden kocioł jako źródła awaryjne. Źródło ciepła oparte będzie o pompy ciepła typu powietrze-woda 5x20 kW. Zamontowane będą jednostki akumulacyjne oraz system sterownia i automatyki kotłowni. Inwestor przebuduje wewnętrzną instalację gazową, a także zamontuje nowy system grzewczy w całym obiekcie. Wykonane zostanie ogrzewanie podłogowe w pomieszczeniu kaplicy duszpasterskiej. Nastąpi też montaż 8 szt. kolektorów o powierzchni brutto 17,04 m2.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Prace wykona Spółka Remix ze Świebodzina za niespełna 3 mln 300 tys. zł. brutto. Umowa została zawarta 15 grudnia 2011 r.
 
 

Na podstawie: www.duch.zgora.pl, www.piastow.pl, www.inhort.pl, www.zolynia.pl, www.daszyna.bip.cc opracowała Magdalena Lipiecka