Wdrożenie przyjaznych środowisku technologii oraz rozwiązań dotyczących ograniczenia emisji czy też energooszczędności wymaga nakładów finansowych. Na szczęście podmiotom planującym realizację takich inwestycji z odsieczą przychodzą różnorodne instrumenty wsparcia. Tematyka energetyki przyjaznej dla środowiska i działań związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu aktywności człowieka na czystość powietrza jest jednym z ważniejszych tematów dyskutowanych w ostatnich latach. Nie dzieje się tak oczywiście bez powodu. Kwestie postępującego efektu cieplarnianego oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku zagościły w polityce już kilkanaście lat temu, a w ostatnich czasach dyskusje przeprowadzane na wielu poziomach przełożyły się na konkretne działania, mające swoje odbicie w nowych przepisach, w szczególności w zasadniczych zmianach polityki energetycznej czy też norm ochrony środowiska. Wiedza na temat takich zagadnień jak ograniczenie emisji, gospodarka zeroemisyjna czy wspieranie odnawialnych źródeł energii stała się powszechna i nie jest już domeną jedynie specjalistów. Nastawienie prośrodowiskowe jest elementem codziennej praktyki podmiotów rynkowych, a forsowane przez unijnych urzędników kolejne plany bardzo znaczących redukcji emisji gazów cieplarnianych powodują, iż wyzwania stojące z tego tytułu przed przedsiębiorstwami i jednostkami publicznymi są coraz większe.   Pomoc operacyjna Jednym z instrumentów wsparcia „zielonych” inwestycji jest sztandarowy w zakresie ochrony środowiska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dotujący bezpośrednie działania inwestycyjne. Realizowane w jego ramach działania, zwłaszcza te zgrupowane w...