Na temat energetyki wiatrowej w Polsce, jej stanu i perspektyw rozwoju rozmawiano podczas seminarium „Energia wiatrowa w Twojej Gminie”, które odbyło się we Wrocławiu 24 czerwca br. Tomasz Dobrzyński z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów CWW Cetera, Węgrzyn, Wysocka i Wspólnicy wygłosił referat na temat energetyki wiatrowej w prawie polskim i unijnym. Wymienił obowiązki gminy związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii. Uwagę zwrócił także na źródła przychodów gmin z tytułu posadowienia elektrowni wiatrowej. Mówił o wsparciu OZE poprzez realizację zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Tematykę wystąpienia stanowiły również wymogi wynikające z dyrektyw unijnych. Tomasz Kapała, kierownik zespołu ds. energetyki wiatrowej firmy Dreberis, próbował odpowiedzieć na pytanie: czy i jak można pomóc gminom i inwestorom w procesie inwestycyjnym? Według autora prezentacji, gminom potrzebna jest pomoc, ponieważ brakuje zaangażowania regionalnych władz, a także zgody społeczności lokalnej. – W praktyce w przypadku inwestycji wiatrowych większość gmin nie posiada wymaganej specjalistycznej wiedzy oraz niezbędnych środków finansowych – powiedział Kapała. Do korzyści wynikających z rozwoju energetyki wiatrowej zaliczył: promocję i poprawę wizerunku gmin, zwiększenie przychodów dla samorządów lokalnych z tytułu podatków oraz z dzierżawy gruntu. Na temat doświadczeń związanych z energetyką wiatrową i decyzji środowiskowych wypowiedział się Ryszard Kowalczyk z firmy Ecoplan. Do kluczowych...