Koniec 2011 r. to czas powstania ważnych regulacji prawnych, dotyczących „niskoemisyjności” na poziomie międzynarodowym, unijnym i krajowym.

 Do tych uregulowań należą m.in. Kioto II, Energy Plan 2050 i Krajowy Program Inwestycyjny, wymagany przez dyrektywę EU-ETS. Ten ostatni porównywany jest z Planem Marshalla ze względu na skalę potrzebnych inwestycji, którą Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji szacuje na 200 mld zł do 2020 r. Zdaniem uczestników opiniotwórczej konferencji Power Ring 2011, Polska będzie musiała jak najszybciej uwzględnić nowe kierunki działań nakreślone w wymienionych dokumentach przy aktualizacji strategii „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”. Mapa i Plan Europy Do 2050 r. produkcja energii w UE powinna odbywać się niemal bez emisji CO2. 15 grudnia 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działań zmierzających do tego, by do 2050 r. osiągnąć w UE niemal bezemisyjną produkcję energii. Dokument pod nazwą „Plan działań dla energetyki do 2050” jest kluczowy dla energetycznej strategii UE, podobnie jak opublikowany w marcu 2011 r. dokument pt. „Energy Road map 2050 and investment needs in sustainable energy technologies”, w którym nakreślona została ogólna strategia budowy w Unii Europejskiej gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. Oba komunikaty nie mają wprawdzie znaczenia prawnego, ale będą podstawą dla przyszłych dyrektyw dotyczących energetyki. Dlatego ich kształt jest dość...