Firma Abrys w dniach 5–6 czerwca 2019 r. zaprasza na czwartą edycję Międzynarodowego Kongresu ENVICON Water. Wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się w Warszawie. Kongres co roku jest najważniejszą imprezą w branży wod-kan w Polsce, a przedstawiane podczas niego zagadnienia są przekrojową analizą problemów, z którymi styka się środowisko.
Jak

co roku podczas Kongresu zostaną przedstawione najważniejsze rozporządzenia prawne i dyrektywy UE. Poruszane będą aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym, które związane są m.in. z zagospodarowaniem osadów ściekowych czy efektywnością energetyczną.
Tegorocznymi kluczowymi zagadnieniami będą niewątpliwie mikroplastiki oraz rozszerzona odpowiedzialność producenta. Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD) dotycząca mikroplastików i farmaceutyków w wodzie zwiększa świadomość specjalistów i konsumentów, najnowsze badania uwypuklają istotę problemu.
Od kilku lat obserwujemy zaskakujące zmiany klimatu, które w dużej mierze są konsekwencją nieprawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi. Podczas spotkania zastanowimy się, w jaki sposób można temu zapobiegać oraz jak istotne jest właściwe zarządzanie zasobami wodnymi. Więcej informacji na www.enviconwater.pl.