Jak wyglądają usługi wodne i kanalizacyjne w Europie? Najnowszy raport za rok 2017 przedstawiła europejska federacja EurEau. Zebrano dane dostarczone przez 29 krajów.

Federacja EurEau skupia organizacje narodowe reprezentujące kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Jest nie tylko silnym reprezentantem branży, ale również źródłem wielu cennych informacji o sektorze. W rzeczywistości jednak zebranie rzetelnych, porównywalnych danych jest bardzo trudne. Wymaga jednolitego zrozumienia zagadnień oraz dostępu do określonych informacji. W 2009 roku EurEau podjęła pierwszą próbę zbierania danych o branży wod-kan, dzięki czemu powstała pierwsza publikacja. Aktualne opracowanie pojawiło się pod koniec 2017 roku. Ma na celu pokazać wygląd sektora bez wchodzenia w detale, bez nadmiernych porównań. Jest to raczej zwrócenie uwagi na słabe i silne strony europejskiej branży.  Zaprezentowane dane zostały dostarczone przez 29 krajów europejskich, opierają się na własnych informacjach narodowych organizacji lub materiałach oficjalnych krajowych urzędów statystycznych. Jest to opracowanie poglądowe i w żadnym wypadku nie można go zaliczyć do benchmarkingu. Niestety, nie wszystkie kraje były w stanie dostarczyć wszystkie dane, dlatego na wykresach są luki (brak danych oznaczono N.A.).  Liczby i finanse Opracowanie podzielone jest na trzy rozdziały. Rozpoczyna się przeglądem podstawowych danych, takich jak współczynnik przyłączenia do sieci, kwestie finansowe oraz organizacyjne.  Dla krajów EurEau szacowana liczba ludności podłączonej do sieci wodociągowej wynosi 499...