Budowa europejskich sieci przesyłowych na morzu i magazynów energii elektrycznej to szansa dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej MEW w Polsce i w Europie.

Zgodnie z danymi Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), całkowity potencjał energetyczny morskich farm wiatrowych (MFW) w Polsce należy szacować na ok. 20 GW. Pełne wykorzystanie tych zasobów jest jednak ograniczone licznymi obszarami ochrony przyrody, w tym zwłaszcza wchodzącymi w skład Natury 2000. Niemniej realna wielkość potencjału stanowi również pokaźny zasób szacowany na ok. 7,5-10 GW. Wykonane dotychczas analizy wskazują kilka najbardziej dogodnych lokalizacji dla budowy MFW. Należą do nich: rejon Ławicy Słupskiej, obszar Ławicy Środkowej oraz obszar na wysokości Kołobrzegu. Dla MEW do 2020 r. tylko 1 GW Dotychczasowe prognozy w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, określone w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” (PEP2030), zakładają budowę źródeł wiatrowych w Polsce o wielkości ok. 6 GW do 2020 r. oraz ok. 7,9 GW do 2030 r. Natomiast kolejny dokument „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (KPD), będący uszczegółowieniem PEP2030, zakłada w najbardziej realnym scenariuszu budowę źródeł wiatrowych do 2020 r. w wielkości 6,65 GW. Scenariusz ten uwzględnia udział morskich farm wiatrowych w wysokości 0,5 GW. Zdaniem PSE Operatora, do 2020 r. będą istniały warunki techniczne...