Europejskie organizacje dzielą się wiedzą i doświadczeniem

Na początku czerwca w Krakowie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Municipal Waste Europe, unijnej organizacji zrzeszającej krajowe, samorządowe organizacje zajmujące się gospodarką odpadami.

Zgromadzenie Ogólne MWE, a także kwartalne spotkanie komitetu wykonawczego odbyło się w Krakowie i było odpowiedzią na zaproszenie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, będącej członkiem MWE. Do zadań MWE należą: udział w tworzeniu prawa europejskiego w zakresie gospodarki odpadami oraz promowanie najlepszych rozwiązań wartych upowszechnienia i naśladowania.

Preludium do obrad zorganizowanych w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie byłya prezentacja krakowskiego systemu gospodarki odpadami i wizyta w instalacjach odpadowych obsługujących Kraków. Zbilansowany, zintegrowany charakter krakowskiego systemu gospodarki odpadami zrobił duże wrażenie na gościach z krajów UE. Świadczą o tym opinie przekazane przez zarząd MWE na ręce zastępcy prezydenta Krakowa, Andrzeja Kuliga, przedstawicieli KIGO i MPO.

– Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co Kraków osiągnął w dziedzinie gospodarowania odpadami – ocenia Patrick Hasenkamp, prezes MWE. – To poziom europejski, a Kraków może z powodzeniem być wzorem dla innych gmin w Polsce i przykładem tego, jak należy organizować przetwarzanie odpadów – dodaje.

MWE wystosowało także prośbę o pomoc w zorganizowaniu wizyty portugalskiej delegacji, która chciałaby lepiej przyjrzeć się krakowskiemu systemowi.

Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa

Pozytywna opinia członków delegacji MWE była...