Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” z Tych wielokrotnie zdobywało nagrody w Konkursie o Puchar Recyklingu. Dwukrotnie otrzymało Puchar Recyklingu – w 2006 i 2009 r., a ponadto statuetki w kategorii „Szklana Statuetka” i „Lider Sortowni”. W jubileuszowej, dziesiątej edycji spółkę uhonorowano tytułem „Mistrza Edukacji Ekologicznej”.

W 1999 r.
na terenie trzech osiedli Tych wprowadzono pilotażowo selektywną zbiórkę odpadów „u źródła” w systemie workowym i pojemnikowym. Była ona kontynuowana w kolejnych latach – 2000 i 2001 – przy czym rozszerzono ją o nowe osiedla. W 2002 r. wdrożono system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Tychy w systemie workowym, obejmującym ok. 5 tys. posesji prywatnych. Tą formą segregacji obecnie objętych jest blisko 25 tys. mieszkańców. Obecnie do dyspozycji ok. 105 tys. mieszkańców jest 200 kompletów pojemników na makulaturę, szkło i tworzywa.
Spółka, prowadząc selektywną zbiórkę odpadów, wzięła na siebie obowiązek prowadzenia edukacji ekologicznej i kampanii informacyjnej w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie.
Głównym założeniem w tym zakresie było przekonanie mieszkańców do idei recyklingu oraz właściwej gospodarki odpadami – ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.
 
Sadzonka za odpad
W ramach programu w 2008 r. podjęto się organizacji Regionalnego Festiwalu Ekologicznego „EKO-MASTER”. Festiwal okazał się strzałem w dziesiątkę i od początku zdobył rzesze zwolenników. Druga edycja odbyła się w maju 2009 r. i zgromadziła 4 tys. mieszkańców, dla których przygotowano szereg atrakcji. W miasteczku recyklingowym odbierano surowce w zamian za sadzonki roślin. Mieszkańcy dostarczyli 2,7 ton odpadów (makulatury, opakowań szklanych, butelek PET, puszek aluminiowych), a także 2,3 tony zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz 240 kg baterii. Wydano w sumie 1450 szt. ozdobnych krzewów, a wśród oddających e-śmieci i baterie rozlosowano atrakcyjne nagrody, m.in. sprzęt elektroniczny.
Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji – „Eko-Gra”, czyli wielkie ekologiczne puzzle, loty balonem, przejażdżka na kucyku i wesołe miasteczko. Podczas festiwalu podsumowano i rozstrzygnięto konkursy ogłoszone na terenie placówek oświatowych – „Szkolna Zbiórka Baterii”, „Ekoprzedszkolak – to ja” (konkurs na plakat ekologiczny), „Komiks ekologiczny”, „Moda na ekologię” (pokazy mody ekologicznej) oraz „Dom przyszłości przyjazny środowisku” (budowa makiety domów).
 
Ekologia wiodąca do Brukseli
W trakcie imprezy rozstrzygnięto także konkurs „Gra o staż”, skierowany do studentów ze śląskich uczelni, których zadaniem było napisanie pracy polegającej na rozwiązaniu problemu dotyczącego zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwa ochrona najbliższego otoczenia, zatytułowanej „Mój pomysł na ochronę środowiska”. Nagrodę – zaproszenie na staż do Parlamentu Europejskiego – z rąk europosłów, prof. Genowefy Grabowskiej i prof. Jerzego Buzka, odebrali na festiwalowej scenie dwaj laureaci konkursu.
Symbolem ekologicznego festiwalu była ogromna makieta wykonana z butelek PET oraz kartoników po sokach, przedstawiająca element Tych – tzw. Bramę Słońca.
Miłym akcentem muzycznym, podsumowującym festiwal, był występ zespołów Yank Shippers i De Mono.
Oprócz cyklicznej imprezy, jaką jest festiwal, „Master” przez cały rok prowadzi warsztaty dydaktyczno-ekologiczne na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach. Integralny element zajęć stanowi ścieżka edukacyjna, składająca się z siedmiu tablic edukacyjno-informacyjnych wyjaśniających zagadnienia: „Nowoczesne przetwarzanie odpadów organicznych”, „Odpady – surowce czy śmieci”, „Produkcja biogazu – energia z odpadów”, „Składowisko odpadów”, „Sortownia”, „Kogeneracja – zielona energia”. Każda z nich zawiera podstawowe informacje, schematy i zdjęcia pozwalające zrozumieć zasady i cele współczesnej gospodarki odpadami, a także ciekawostki dotyczące tych zagadnień.
Na 29 maja br. zaplanowana jest kolejna, już trzecia edycja Regionalnego Festiwalu Ekologicznego „EKO-MASTER”. Już teraz organizator przygotowuje szereg atrakcji i konkursów. Ponadto niebawem spółka ogłosi kolejne konkursy i akcje ekologiczne dla dzieci i młodzieży.
 
 
Aleksandra Kowalczyk,
koordynator konkursów
Akcje i zabawy edukacyjne, organizowane przez spółkę, cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców Tych.
Akcje i zabawy edukacyjne, organizowane przez spółkę, cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców Tych.
Efekty wyobraźni i pomysłowości dzieci można było podziwiać na pokazie mody ekologicznej.
Efekty wyobraźni i pomysłowości dzieci można było podziwiać na pokazie mody ekologicznej.