W rozwoju turystyki ważna jest inicjatywa oddolna, oparta na lokalnych społecznościach. Nawet niewielkie społeczności posiadają własne zainteresowania, poglądy i wizje rozwoju, w tym rozwoju turystyki.

Działania samorządu lokalnego powinny umiejętnie wpływać na zachowania poszczególnych podmiotów tak, aby realizowały one własne cele przy uwzględnieniu dobra całej społeczności lokalnej. Tylko takie działania władz lokalnych powodują, że dany obszar turystyczny jest miejscem atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców i inwestorów związanych z branżą turystyczną. Współpraca samorządu, podmiotów i mieszkańców gminy oraz wynikająca z niej satysfakcja uczestników procesu decyzyjnego zależy od spełnienia przez władze kilku warunków. Należą do nich1:

dostarczanie podmiotom gospodarczym, mieszkańcom odpowiedniej informacji o gminie i jej funkcjonowaniu, zapewnienie mieszkańcom wpływu na decyzje podejmowane przez władze gminne, umożliwienie mieszkańcom współuczestnictwa w funkcjonowaniu organów gminy, co związane jest z wpływem mieszkańców na sposób funkcjonowania tych organów, wytwarzanie korzystnego wizerunku gminy (image) wśród mieszkańców przez ukierunkowanie przekazywanych przez gminę informacji.

Niezbędny koordynator działań

Należy zauważyć znaczenie istotnych dla społeczności informacji dotyczących zakresów zadań i odpowiedzialności podmiotów w obszarach związanych z rozwojem gminy. Krótko mówiąc, społeczeństwo musi wiedzieć, kto i za co jest odpowiedzialny, kto kogo reprezentuje i jaki jest zakres tej odpowiedzialności.

Do realizacji powyższych założeń mogą przyczynić się działania wzmacniające integrację i koordynowanie działań w jednostkach podziału terytorialnego w...