Wielość tematów nurtujących branżę, specjaliści znający sektor gospodarki odpadami od podszewki oraz duże zainteresowanie uczestników – tak można podsumować dwunastą edycję Forum Recyklingu, organizowanego przez redakcję miesięcznika „Recykling” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Forum Recyklingu tradycyjnie już towarzyszyło Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska POLEKO. Trzy dni (7-9 października br.) obfitowały w prelekcje wygłaszane przez specjalistów – naukowców, praktyków i przedstawicieli administracji rządowej.

Po pierwsze – edukacja

Jak już powszechnie wiadomo, znowelizowana ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada nowy obowiązek edukowania mieszkańców na temat właściwej gospodarki odpadami komunalnymi. Jednak wciąż jednoznacznie nie doprecyzowano formy edukacji ekologicznej, jej zakresu, a nawet definicji. Kwestie te podczas pierwszego dnia Forum Recyklingu omawiali więc zaproszeni prelegenci – prezes Fundacji Nasza Ziemia Sławek Brzózek, dr Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej, dr Anna Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego, Halina Drgas ze Spółki Komunalnej Wschowa, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać/Oława Andrzej Sobolak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Hanna Grunt oraz dr inż. Anna Kozera-Szałkowska z Fundacji PlasticsEurope Polska. Zaznaczali oni, że przy przygotowywaniu kampanii edukacyjnej należy uwzględnić lokalne uwarunkowania, strukturę odbiorców, charakter gminy (wiejska/miejska) oraz dobór właściwych narzędzi, które mogą przesądzić o sukcesie przeprowadzanych działań. Wskazywali przy tym na sprawdzone mechanizmy działań, nie...