Około 200 osób, w tym kilkudziesięciu pracowników naukowych z wielu ośrodków akademickich w Polsce uczestniczyło w XIX Forum Architektury Krajobrazu. Konferencję w Rzeszowie (9-11 czerwca) zorganizowali: Zakład Architektury Krajobrazu i Katedra Agroekologii na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK).

W trakcie konferencji ogłoszono wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową

pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu, obronioną w roku akademickim 2014/2015. Podczas otwarcia forum prof. dr hab. inż. Andrzejowi Drabińskiemu wręczono pamiątkowy medal z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej, ufundowany przez podlaski Oddział SPAK.

Forum towarzyszyła wystawa prac artystycznych wykładowców Zakładu Architektury Krajobrazu i studentów tego kierunku, zatytułowana „Mistrzowie i uczniowie”.

Pierwszego dnia obrad uczestnicy oglądali wybrane parki, skwery i nasadzenia roślinne w Rzeszowie. Przewodnikiem grupy była Aleksandra Wąsowicz-Duch, która profesjonalnie opowiedziała o specyfice najciekawszych realizacji, m.in. roślinnego ekranu akustycznego, a także o urozmaiconych nasadzeniach na rondach i pomiędzy pasami komunikacyjnymi. Wieczorem uczestnicy Forum zwiedzali podziemną trasę turystyczną oraz oglądali pokaz fontanny multimedialnej.

Drugiego i trzeciego dnia konferencję połączono wyjazdem studialnym, służącym przedstawieniu dziedzictwa woj. podkarpackiego. Zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz krajoznawczy rejs po Jeziorze Solińskim poprzedziły popołudniowe sesje panelowe, które odbyły się w Polańczyku. Uczestnicy zwiedzali także założenie sakralne w Kalwarii Pacławskiej, gdzie nastąpiło podsumowanie XIX Forum Architektury Krajobrazu.

Na zakończenie konferencji symboliczna lampka, zapalana podczas obrad każdego Forum, została przekazana organizatorom jubileuszowego, XX Forum – Instytutowi Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.

 

Agnieszka Wójcik, Anna Sołtysik, Agata Gajdek

Zakład Architektury Krajobrazu

Uniwersytet Rzeszowski