Mimo iż mamy już koniec 2014 r., jesteśmy dopiero u progu nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Przedłużające się w poprzednim roku negocjacje w sprawie kształtu budżetu UE na kolejne siedem lat sprawiły, że w nową perspektywę finansową wchodzimy z pewnym poślizgiem. W maju tego roku Komisja Europejska przyjęła przedstawioną przez nasz rząd umowę partnerstwa, będącą najważniejszym dokumentem wskazującym priorytety, na których należy się skupić w wydatkowaniu środków unijnych przyznanych Polsce w ramach funduszy europejskich do 2020 r. Zgodnie z przyjętą umową, są to:

otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom, spójność społeczna i aktywność zawodowa, infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu i zatrudnienia, środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

W rozpoczynającej się perspektywie finansowej Polska w ramach przyznanych funduszy europejskich ma do dyspozycji kwotę ponad 82 mld euro. W kwocie tej zawarte są także zaplanowane obligatoryjne transfery na instrumenty i programy zarządzane bezpośrednio przez KE w wysokości prawie 5 mld euro, co oznacza, że do rozdysponowania w ramach negocjowanych programów operacyjnych mamy 77 mld euro. Daje to średnio ponad 10 mld euro do wydania na każdy rok obecnej perspektywy finansowej do 2020 r. Czyni to Polskę, podobnie jak w okresie 2007-2013, największym beneficjentem funduszy europejskich spośród wszystkich państw Unii Europejskiej.

Przyznana kwota została zaplanowana do wydania w oparciu o sześć krajowych...