Zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają poprawić współpracę z NFOŚiGW. Czy będzie to miało swoje odzwierciedlenie we wspieraniu przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami?

Niewątpliwą korzyścią płynącą ze zmian w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie większa spójność w działaniach NFOŚiGW i poszczególnych WFOŚiGW. Ustawowym celem działania funduszy – zarówno Narodowego, jak i wojewódzkich – jest efektywne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jednak by te działania były skuteczne, powinny być zaplanowane, zintegrowane i skoordynowane. NFOŚiGW oraz fundusze wojewódzkie dysponują środkami publicznymi i często partycypują w tych samych źródłach i tytułach przychodowych. W tej sytuacji niezwykle ważne jest, aby wydatkowanie wspomnianych środków odbywało się w sposób optymalny, a nie rozproszony czy zdublowany. Fundusze nie powinny ze sobą konkurować, lecz wzajemnie się uzupełniać oraz wspomagać w realizacji zadań i przedsięwzięć proekologicznych. Musimy kierować się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi i finansowymi. Dotyczy to wszystkich sfer naszej działalności, również gospodarki odpadami.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od lat wspiera Konkurs o Puchar Recyklingu. Dlaczego warto podejmować tego typu inicjatywy?

Konkurs o Puchar Recyklingu skutecznie przyczynia się do popularyzowania idei segregacji odpadów oraz szukania rozwiązań przyjaznych środowisku. Przyznawane co roku nagrody i wyróżnienia zyskały wysoką rangę i prestiż, a Konkurs...