Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie III zmienione i uaktualnione

W. Radecki

Warszawa 2012

ISBN 978-83-7641-571-0

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. należy do najważniejszych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska. Jest ona obszerna, niezwykle istotna, ale też bardzo złożona. Kłopoty z jej stosowaniem wynikają z niejednoznacznych i dopuszczających różne interpretacje przepisów. Stopień trudności podnosi też uwzględnienie międzynarodowego i europejskiego prawa ochrony przyrody, które nierzadko jest implementowane bezpośrednio. Ponadto głęboka problematyka ustawy wynika z wieloaspektowego powiązania z międzynarodowym, unijnym oraz polskim prawem leśnym, łowieckim, rybackim, karnym i cywilnym, a także z wielokrotnej nowelizacji tego aktu prawnego. Zaprezentowany komentarz uwzględnia dotychczasowe zmiany w prawie, łącznie z ustawą z 18 sierpnia ub.r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia br. Publikacja obejmuje kolejne przepisy ustawy, opatrzone uwagami interpretacyjnymi. Komentarz skierowano w szczególności do organów i służb ochrony przyrody oraz działaczy ochrony przyrody. Zainteresuje także sędziów, prokuratorów, adwokatów i policjantów. Opracowanie dostępne jest w wydawnictwie Difin.

Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany.

Studium prawno-administracyjne

Piotr Korzeniowski

Warszawa 2012

ISBN 978-83-7641-530-7

W opracowaniu uwzględniono stan prawa i literatury z 30...