Dwa dni (14-15 maja br.) w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie trwały VII Międzynarodowe Targi GEOLOGIA 2009 „GEO-EKO-TECH”. Ofertę wystawienniczą 44 firm obejrzało blisko 2100 osób. Byli wśród nich przedstawiciele instytutów naukowych, firm geologicznych, górniczych, poszukiwawczych, budowlanych i komunalnych oraz administracji, a także studenci i osoby indywidualne. Tegoroczna ekspozycja objęła ofertę z zakresu  zaprezentowane nowoczesne technologie poszukiwania, wydobycia i eksploatacji złóż, park maszynowy, sprzęt wiertniczy, geotechniczny, aparatura badawcza, laboratoryjna i kontrolno pomiarowa oraz oprogramowanie geologiczne i systemy GIS. Oprócz polskich firm prezentowały się również przedsiębiorstwa zagraniczne, m.in. z Niemiec, Włoch i Francji.geologii złóż, inżynierskiej, środowiskowej, geotechniki, geofizyki, kartografii i hydrogeologii. Ponadto na Targach zostały

Jak zwykle przy tego typu okazjach zagwarantowano również bogaty program imprez towarzyszących. Pierwszego dnia odbyła się m.in.  VIII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Samorząd i Geologia”. Podczas jej trzech sesji tematycznych zgłębiano kwestię roli samorządów odnośnie niekoncesjonowanego wydobycia kopalin, ochrony złóż niezagospodarowanych oraz finansowania działań w zakresie geologii i ochrony środowiska. Drugiemu dniowi Targów towarzyszyły trzy seminaria, poruszające tematykę wprowadzenia w Polsce norm europejskich w zakresie geotechniki, ArcGIS – systemu informacji przestrzennej dla geologii oraz nowoczesnych narzędzi GIS w polskiej geologii. W imprezach tych wzięło udział ponad 270 osób. Nie mogło zabraknąć też nagród. Grand Prix Targów Geologia 2009 wręczono...