Z Januszem Ostapiukiem, podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Lech Bojarski

Ostatnie miesiące w branży odpadowej upływają pod znakiem planowanych licznych zmian w przepisach. Czeka nas m.in. kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Swoje rekomendacje do niej przedstawił ministrowi środowiska zespół prof. Andrzeja Kraszewskiego.Które z nich zostaną przyjęte?

Żeby można było mówić o szczegółach, które propozycje przyjmiemy do tzw. dużej nowelizacji u.c.p.g., trzeba poczekać do końca prac nad poselską „małą nowelizacją”, która ma mieć charakter czyszczący, doprecyzowujący. A te się przedłużyły, bowiem gdy w Polskę poszła wiadomość, że trwają prace nad nowelizacją, z różnych środowisk– od samorządów, przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, związków gmin, powiatów itd. – zaczęły napływać liczne uwagi.Skonsolidowanie tych uwag pokazało, że są one głębokie i sięgają po części do postulatów, które znalazły się w rekomendacjach zespołu prof. Kraszewskiego jako elementy docelowej „dużej nowelizacji”. Gdy sejmowa Komisja Środowiska po wakacjach zajmie się urobkiem Podkomisji nad „małą nowelizacją”, to zdeterminuje tempo prac nad „dużą nowelizacją”. Chcę powiedzieć jednak, że my ją mamy niemalże gotową. Napisaliśmy projekt, mamy uzasadnienie, ale dopóki Sejm nie zaaprobuje małej nowelizacji, nie publikujemy dokumentu. Jeśli chodzi o to, co w nim jest, to w części pokrywa się to z rekomendacjami zespołu prof. Kraszewskiego, choć...