Przeciw plastikowi w oceanach

Uruchomiono dotacje w ramach pierwszego na świecie funduszu inwestycyjnego poświęconego rozwiązywaniu kryzysu związanego z obecnością plastiku w oceanach w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (tzw. marine litter). Adresatami funduszu są firmy z Indonezji, Tajlandii i Indii. W ramach dotacji przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc techniczną i mentoring.

Pieniądze na rozwój otrzymały już m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem: PT Tridi Oasis Group oraz Lucro (łączna dotacja 6 mln dolarów). Pieniądze zostały wypłacone przez Circulate Capital z Singapuru. Dian Kurniawati, dyrektor generalny Tridi Oasis, powiedział, że firma wykorzysta fundusze na budowę większego zakładu recyklingu poza Dżakartą oraz recykling innych rodzajów – oprócz zwykłego politereftalanu etylenu (PET) – tworzyw sztucznych.

Według agencji Ocean Conservancy, globalny wyciek odpadów z tworzyw sztucznych do oceanu mógłby zostać zmniejszony o 45% do 2025 r., gdyby pięć krajów o największym udziale odpadów z tworzyw sztucznych w Azji, w tym Indonezja i Chiny, inwestowało rocznie 5 mld dolarów w gospodarkę odpadami i recykling.

(www.thejakartapost.com)

 

Nowa jakość w gospodarowaniu odpadami

WasteServ rozpoczyna kampanię informacyjną na temat swojego najnowszego projektu ECOHIVE – największej inwestycji w gospodarce odpadami na Malcie, która – jak zakładają właściciele przedsiębiorstwa – zrewolucjonizuje sposób, w jaki podchodzi się do odpadów i zarządzania nimi, a co więcej – doprowadzi kraj...