Przepisy dotyczące selektywnego zbierania butelek z tworzyw sztucznych znalazły się w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Oznacza to, że również w Polsce wprowadzony zostanie rygorystyczny system kaucyjny zbierania plastikowych butelek. Mówi się, że kaucja za butelkę sięgąć może nawet 50 groszy.

Chociaż projekt dyrektywy nie narzuca państwom członkowskim UE obowiązku wprowadzenia systemu kaucyjnego w ramach selektywnego zbierania butelek, a jedynie wymienia taki system jako jedną z możliwości osiągnięcia celu w zakresie selektywnego zbierania odpadów, to Ministerstwo Środowiska pracuje już nad takim rozwiązaniem, a jego Departament Edukacji i Komunikacji informuje: W ramach transpozycji tzw. pakietu odpadowego analizowane są różne narzędzia, które przyczynią się do zwiększenia liczby zbieranych opakowań w postaci czystego surowca do recyklingu, w tym również system kaucyjny. Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają wewnętrzne prace analityczno-koncepcyjne nad transpozycją tzw. pakietu odpadowego. Analizowane są systemy funkcjonujące w różnych krajach. Trudno mówić o jednym rozwiązaniu będącym właściwym dla wszystkich państw, ze względu na różnice pomiędzy nimi, takie choćby jak wielkość powierzchni kraju, liczba ludności, ale także rodzaj systemu prawnego.

Różne scenariusze dla plastiku

Obecnie uregulowany prawnie system kaucyjny – w różnych formach – funkcjonuje w 10 europejskich krajach: Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, na...