Na początku trzeciego tysiąclecia w Europie tematem priorytetowym jest rozwój zamkniętego obiegu materiałów. Drastyczny wzrost zużycia surowców naturalnych przyczynił się do poszerzenia działu recyklingu opakowaniowego. Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju, która jest odpowiedzialna za przemysł, stworzyła kompleksowy system recyklingu. Cały przemysł został zobligowany do ponoszenia tzw. odpowiedzialności producenta za produkowane opakowania. Obecnie, tego typu odpowiedzialność unormowała się w większości państw, a Green Dot jest nieodzownym symbolem tego typu działalności. W Niemczech pomysł odpowiedniego zarządzania odpadami opakowaniowymi zrodził się w 1991 roku wraz z powstaniem Niemieckiej Ordynacji Opakowaniowej (Germann Packaging Ordinance). Ordynacja wymogła na przemyśle ponoszenie wyżej wspomnianej odpowiedzialności za produkty oraz możliwości ich recyklingu i ponownego użycia. Jednocześnie dała sposobność przerzucenia tej odpowiedzialności na tzw. System Dualny. Struktura Systemu Dualnego pomaga w tworzeniu się trwałej konkurencji pomiędzy prywatnymi i państwowymi przedsiębiorstwam i specjalizującymi się w zarządzaniu odpadami i ich recyklingiem. Sytuacja ta sprzyja nie tylko rozwojowi zarządzania odpadami, ale wspiera również rozwój nowych technologii w tej dziedzinie. ...