„Archetypy krajobrazowe. Lekcja na przyszłość.” Pod takim hasłem pod koniec października odbył się zjazd International Federation of Landscape Architects European Region (IFLA EU) w Lizbonie.

W spotkaniu wzięło udział 34 przedstawicieli krajów należących do regionu europejskiego, w tym Polski. Obrady miały formę otwartą. Gości powitali Miguel Braul Reis – prezydent

Stowarzyszenia Portugalskich Architektów Krajobrazu APAP, Jose Sa Fernandes – wiceprezydent miasta Lizbona, oraz Jose Troni – prezydenta Sociedade Histórica da Independencia de Portugal (S.H.I.P.). W trakcie konferencji prelegenci z Portugalii, Niemiec i Słowacji przedstawili definicje, metody oraz doświadczenia związane z archetypami krajobrazowymi. Określano charakter europejskiego krajobrazu, analizowano portugalskie regiony i ich specyfikę oraz projektowe interpretacje śladów przeszłości. Konferencje zwieńczył wykład prezydent IFLA EU Any Luengo, będący podsumowaniem i wstępem do rezolucji IFLA: Learning from Landscapes.

Kontynuację tematu stanowiła sesja pecha kucha (rodzaj prezentacji multimedialnej, składającej się z 20 slajdów pokazywanych po 20 sekund każdy), podczas której przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich mieli okazję zabrać głos. Ta część walnego zebrania wyjątkowo przybrała formę otwartą, po czym przystąpiono do zwyczajowego, zamkniętego porządku obrad.

W tym roku wybrano nowego prezydenta IFLA EU i został nim Tony Williams z Irlandii. Zmienili się także inni członkowie komisji prezydialnej: Emilia Weckman z Finlandii zajmie się edukacją, Herman Georg Gunnlaugsson z Islandii – praktyką zawodową, a Laure Aubert z Francji – komunikacją.

Miejscem następnego zjazdu International Federation of Landscape Architects European Region będzie Stambuł, a jego tematem przewodnim okrzyknięto „Futurescape”.

 

Urszula Forczek-Brataniec

IFLA EU Delegate

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,

Politechnika Krakowska

Konferencja IFLA EU Landscape Archetypes. Lessons for the Future w Pałacu Niepodległości w Lizbonie fot. U. Forczek-Brataniec
Konferencja IFLA EU Landscape Archetypes. Lessons for the Future w Pałacu Niepodległości w Lizbonie fot. U. Forczek-Brataniec