W XXI w. wiele miast w demokracjach społecznych dąży do tworzenia przyjaznych mieszkańcom przestrzeni. Stają się one dla nich atrakcyjną propozycją, dostarczającą wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Wieczorem w otaczającej nas przestrzeni można kreować pozytywne nastroje, stosując odpowiednio dobrane oświetlenie, w którym ważną rolę odgrywają iluminacje architektury i przyrody. Jest to zachęta do dłuższego przebywania w tych miejscach, które stają się atrakcyjne i mogą pośrednio przyczyniać się do zwiększenia aktywności fizycznej i społecznej.

Ta tendencja, coraz bardziej widoczna na naszym kontynencie, zakłada także ograniczanie w centrach miejskich dominacji samochodów i odpowiednią aranżację odzyskanych w ten sposób powierzchni. Ponosząc znaczne koszty, dokonuje się przebudów ulic i placów na rzecz przyjaznych mieszkańcom ciągów pieszych i rowerowych, a wykonane projekty opierają się na przeprowadzonych wcześniej dokładnych analizach i konsultacjach społecznych. Miasto staje się przyjazne mieszkańcom i odwiedzającym je turystom, podkreślając jednocześnie swoją tożsamość, historię i kulturę (fot. 1 i 2).   W procesie tym doniosłą rolę odgrywają lokalne samorządy, których decyzje mają poważne i długotrwałe skutki. Projekty działań i przyjmowane strategie nie mogą być działaniami krótkowzrocznymi, opartymi na doraźnych i koniunkturalnych względach, ale muszą być poprzedzone poważnymi studiami, społecznymi konsultacjami i wstępną społeczną akceptacją zamierzeń, wynikającą z takiego dialogu. Temat to niezwykle szeroki, a jego prawidłowa...