Sprzedane prawa do emisji Irlandia kupiła od Polski jednostki do emisji CO2 za 15 mln euro. Umowa między stroną irlandzką i polską została podpisana przez ministra środowiska, prof. Andrzeja Kraszewskiego. Zwrócił on uwagę na fakt, iż jest to już czwarta umowa zawarta przez Polskę na sprzedaż jednostek emisji, która powiększa zyski z handlu emisjami o ponad 80 mln euro. Irlandzki minister środowiska, dziedzictwa i samorządu, John Gormley, komentując podpisanie umowy podkreślił: – Ta transakcja wsparta jest solidnym programem zazieleniania, który przyczyni się do znaczącej redukcji gazów cieplarnianych. Żaden kraj nie jest w stanie sam poradzić sobie z wyzwaniami jakie przynoszą zmiany klimatu – to wymaga międzynarodowej współpracy. Umowa została zawarta za pośrednictwem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na realizację projektów związanych z oszczędnością energii, m.in. w szkołach i szpitalach. Ponadto zostaną sfinansowane inwestycje w odnawialne źródła energii (biomasa, biogaz). Pieniądze z umowy z Irlandią wsparte dodatkowym finansowaniem zapewnionym przez EBOR uruchomią dodatkowe środki na inwestycje ekologiczne w kwocie ok. 45 mln euro. Polska zredukowała emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z 1988 r. (rok bazowy dla Polski zgodnie z protokołem z Kioto) o 30% wobec zobowiązań z protokołu wynoszących 6%. Posiadamy trzecią (po Rosji...