CNG
W miejscowości Sudwa k. Olsztynka (woj. warmińsko-mazurskie) EnergoEko-Inwest wybuduje do końca 2012 r. biogazownię za ponad 50 mln zł.
Powstanie instalacja do produkcji przeznaczonego do napędu silników CNG biogazu z biomasy oraz odpadów komunalnych.
Biogazownia wytworzy ok. 4,2 mln m3 biogazu o zawartości metanu do 98% i parametrach gazu ziemnego GZ 50.
 
PSEW
– głos sprzeciwu
Projekt zmian w Prawie energetycznym przyjęła sejmowa podkomisja gospodarki. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, nowelizacja wzmacnia monopolistyczną pozycję operatorów energetycznych oraz utrzymuje stagnację w energetyce. W ocenie PSEW zmiany te mogą doprowadzić do tego, że inwestowanie w OZE w Polsce niedługo przestanie się opłacać.
 
Prezydent podpisał
Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa ma poprawić wykorzystanie energii oraz promować innowacyjne technologie, które zmniejszają szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Określa też zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej.
Za projekty, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii, prezes URE będzie wydawał tzw. białe certyfikaty.
Na inwestycje związane ze zwiększeniem oszczędności energii przez odbiorców końcowych przeznaczanych będzie 80% środków uzyskanych z białych certyfikatów trafi.
 
Nowa pompa ciepła
Viessmann wprowadził na polski rynek nową pompę ciepła typu solanka/woda. Ma ona być stosowana wszędzie tam, gdzie występuje zapotrzebowanie na wysoką temperaturę wody grzewczej lub użytkowej.
Pompa Vitocal 350-G została zaprojektowana do podgrzewu c.w.u. do temperatur wyższych niż 60°C. Natomiast temperatura zasilania sięga 70°C i umożliwia używanie urządzenia w modernizowanych budynkach.
 
Przewodnik biogazowy
„Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych” opracowany przez IEO, opublikowało na swojej stronie internetowej MG. Przewodnik skierowany jest do inwestorów i deweloperów biogazowni rolniczych oraz do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
 
Baltic One – 48,3 MW offshore
Firma Energie Baden-Württemberg (EnBW) 2. maja oficjalnie otworzyła pierwszą komercyjną farmę wiatrową offshore na Bałtyku. Składa się ona z 21 turbin wiatrowych, a po osiągnięciu pełnej funkcjonalności w drugiej połowie roku ma produkować energię dla 50 tys. gospodarstw domowych.
Oficjalnego otwarcia dokonała kanclerz Niemiec Angela Merkel, w obecności licznych przedstawicieli środowiska biznesu i polityki.
Symboliczny kamień węgielny pod Baltic One wmurowano wiosną ub.r. Farma powstała 16 km od linii brzegowej Meklemburgii. Wybudowano 21 wiatraków o mocy 2,3 MW i ok. tysiąctonową platformę podstacji elektrycznej. Farma może produkować do 185 GW energii elektrycznej transportowanej z podstacji na wybrzeże kablem podmorskim 150 kV o długości ok. 60 km.
 
Kiedy koniec energetyki jądrowej?
Dziennik „Handelsblatt” podał, powołując się na źródła w niemieckim rządzie, że kanclerz Merkel zamierza przyśpieszyć proces odchodzenia od energii jądrowej poprzez wyznaczenie konkretnej daty, do której niemieckie reaktory miałyby zostać wyłączone. Według gazety, mogłoby to nastąpić nawet przed 2022 r. Taki termin uzgodnił jeszcze socjaldemokratyczno-zielony rząd Gerharda Schroedera. Jednak rząd Angeli Merkel jesienią 2010 r. wydłużył eksploatację 17 elektrowni atomowych o dalsze 12 lat. Po awarii w elektrowni Fukushima Daiichi sprawa wykorzystania energii jądrowej znów jest dyskutowana.
 
Nowelizacja Prawa atomowego
Za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo atomowe na posiedzeniu 13 maja głosowało 407 posłów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
Parlamentarzyści opowiedzieli się także za przyjęciem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Łącznie stanowią one rządowy pakiet legislacji, który stworzy podstawy prawne do budowy w Polsce elektrowni jądrowych.
W Prawie atomowym zostały sformułowane przepisy regulujące wymagania bezpieczeństwa
jądrowego i radiacyjnego obiektów jądrowych, zasady postępowania z materiałami jądrowymi oraz wypalonym paliwem oraz wymogi ochrony radiologicznej ludności i odpowiedzialności za szkody jądrowe.
Zgodnie z harmonogramem Programu polskiej energetyki jądrowej, pakiet ustaw powinien wejść w życie 1 lipca 2011 r. Umożliwi to rozpisanie przez inwestora (PGE) przetargu na dostawcę technologii i wybranie go do końca 2013 r. Program zakłada, że budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce rozpocznie się w 2016 r., a pierwszy reaktor zostanie uruchomiony do końca 2020 r.
Energia ze źródeł jądrowych ma pomóc w wypełnieniu zobowiązań Polski dotyczących redukcji emisji CO2 oraz uzupełnić krajowy bilans energetyczny.
Zasadniczym celem nowelizacji ustawy Prawo atomowe jest wdrożenie do prawa krajowego postanowień Dyrektywy Rady 2009/71/EURATOM z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych.
 
Ogólnopolski ranking
Ranking Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich (ZPP), nad którym patronat medialny sprawuje „Czysta Energia”, podzielony jest na cztery kategorie. Najlepsze powiaty, najlepsze miasta na prawach powiatu, najlepsze gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz najlepsze gminy wiejskie.
Wśród powiatów pierwsze miejsce zajął słupski (6550 punktów), a tuż za nim znalazły się: powiaty iławski (4285 pkt.) oraz myśliborski (3450 pkt.). Powiat słupski swoje zwycięstwo zawdzięcza m.in. 160 ha uprawy wierzby energetycznej, kotłowniom na biomasę o łącznej mocy 5700 kW, a przede wszystkim farmie wiatrowej w Łosinie, składającej się z 24 turbin o łącznej mocy 48 MW i trzynastu zabytkowym elektrowniom wodnym o łącznej mocy 6198 kW.
W kategorii miast na prawach powiatu pierwsze trzy miejsca zajęły kolejno Nowy Sącz, Gdańsk i Słupsk. Nowy Sącz zdobył 3237 pkt., z czego ponad 94% za wykorzystanie energii słonecznej – głównie za instalacje kolektorowe do produkcji c.w.u. w budunkach prywatnych.
W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zwyciężyła Polanica Zdrój. Miejsce drugie należy do gm. Brodnica, trzecie do gm. Trzebinia. Gmina Polanica Zdrój otrzymała 955 pkt.: 44% z nich uzyskała za ogrzewanie budynków przy zastosowaniu wkładów kominkowych i kotłów opalanych biomasą, 29% punktów za wykorzystanie energii słonecznej – przede wszystkim instalacje kolektorowe służące do podgrzewania c.w.u.
W kategorii gminy wiejskie wygrała Kobylnica (powiat słupski), zdobywając 5230 pkt., przed gminami Piaski i Zabierzów. Gmina Kobylnica zwyciężyła dzięki farmie wiatrowej w Łosinie, za którą otrzymała prawie 92% zdobytych punktów.
Biorąc pod uwagę fakt, że uruchomiona w 2008 r. farma w Łosinie zapewniła ponad 73% punktów powiatowi słupskiemu, można uznać, że jest ona faktycznym zwycięzcą Rankingu Energii Odnawialnej ZPP.
 
GreenEvo – druga edycja
GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to projekt MŚ przygotowany z myślą o promocji polskich technologii środowiskowych i wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma on także pomóc polskim firmom w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych. MŚ przygotowało projekt GreenEvo w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (Poznań, grudzień 2008 r.).
Firmy biorące udział w programie otrzymują m.in. intensywne wsparcie w procesie ekspansji na rynki zagraniczne oraz możliwość uczestnictwa w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami rządu.
Do II edycji programu zgłoszono 19 firm, m.in. APS Energia (z technologią: systemy zasilania z ogniwem paliwowym), Fu-Wi (palenisko kotła do spalania peletów), POL-MOT Warfama (linia technologiczna do brykietowania słomy LTBS), PROCOM SYSTEM (wytwarzanie gradientu pola elektrycznego w środowisku wodnym), Zespół Innowacyjny PROMIS (technologia do oczyszczania biogazu o nazwie handlowej Biosulfex®), PPHU R. Macek W. Wichary (system lamp solarnych), WSK
Kraków (geotermalna pompa ciepła VATRA) i ZBUS-TKW COMBUSTION (dwuczynnikowe gazodynamiczne palniki do spalania ciężkich paliw ciekłych, biopaliw oraz mieszanin paliw ropopochodnych z biopaliwem i wodą).
W czerwcu poznamy laureatów.
 
Więcej kolektorów
Firma Watt 13 maja uroczyście otworzyła nową fabrykę kolektorów słonecznych w Sosnowcu. Wydarzenie to wpisało się w obchodzone po raz pierwszy w Polsce Europejskie Słoneczne Dni. Nowa fabryka, największa w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu doby możne wyprodukować nawet 1200 kolektorów płaskich. Fabryka powstała na rekultywowanym terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Hala produkcyjno-magazynowa wraz z częścią biurową zajmuje ponad 25 tys. m2.
W uroczystości i późniejszym zwiedzaniu fabryki wzięło udział ok. 200 zaproszonych gości – przedstawiciele władz wojewódzkich, kontrahenci i dystrybutorzy.
Zorganizowana z okazji otwarcia konferencja: „Watt wobec wyzwań rynku energetyki odnawialnej” była okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć przedsiębiorstwa oraz zaprezentowania strategii działań na najbliższe lata. Omawiano nowe projekty, technologie i kierunki badań.
 
 
Na podstawie: cire.pl, edie.net, forsal.pl, gazetaprawna.pl, greenevo.gov.pl, mg.gov.pl, Viessmann, watt.pl, wnp.pl, zpp.pl opracował Dominik Mendyk
Fot. Archiwum Watt
Fot. Archiwum Watt
Fot. Archiwum EnBW
Fot. Archiwum EnBW