Loty na biopaliwie

Po sześciu miesiącach lotów próbnych z wykorzystaniem biosyntetycznych paliw Lufthansa ogłosiła pierwsze pozytywne wyniki. Wszystkie 1187 lotów testowych, podczas których korzystano z biopaliw, odbyło się na trasie Hamburg-Frankfurt. Według wstępnych obliczeń, emisję CO2 zmniejszono o 1471 ton, zaś całkowite zużycie

mieszanki biosyntetycznej nafty lotniczej (biokerozyny) osiągnęło poziom 1556 ton.
Od 15 lipca do 27 grudnia 2011 r. należący do Lufthansy samolot Airbus A321 obsługiwał regularne połączenia lotnicze na trasie Hamburg-Frankfurt. Jeden z jego silników był napędzany mieszanką paliwa tradycyjnego i biosyntetycznej nafty lotniczej w proporcji 50/50. Celem tego długoterminowego projektu było zdobycie doświadczenia w zakresie stosowania biopaliw i zebranie długoterminowych danych. Dodatkowo loty testowe pozwoliły na badanie wpływu używania biopaliw na środowisko naturalne oraz na czas życia silników.

Archiwum Lufthansa


40 mln zł dla Jaworzna

Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Stanisław Tokarski – prezes Zarządu oraz Piotr Kołodziej, wiceprezes zarządu Tauron Wytwarzanie 19 stycznia br. podpisali umowę na dofinansowanie budowy kotła na biomasę w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.
Jednostka wytwórcza spalająca paliwa odnawialne będzie składać się z nowoczesnego i spełniającego normy ekologiczne kotła na biomasę, urządzeń pomocniczych oraz kompletnego układu składowania i podawania biomasy. Przy 100-procentowym obciążeniu kocioł będzie spalał do 50 ton biomasy na godzinę, a przy obciążeniu na poziomie 75-80% przełoży się na roczne zużycie biomasy na poziomie 360 tys. ton. Jednostka będzie spalać biomasę leśną (do 80%: zrębki drzewne, pelety z drewna) oraz pochodzenia rolniczego, tzw. agro (do 20%: pelety rzepakowe, ze słomy rzepakowej, z otrąb zbożowych, śrutę zbożową, pelety z nasion i łusek słonecznika oraz makuch rzepakowy). Wydajność nominalna nowego kotła w technologii fluidalnej ze złożem cyrkulacyjnym wyniesie 201 ton pary/h. Jednostka, zgodnie z planem, zostanie oddana do użytku przed końcem 2012 r.


Kolektory na szpitalu

Od 12 grudnia ub.r. 16 kolektorów słonecznych na dachu kotłowni szpitala pulmonologicznego w Olsztynie czerpie energię ze słońca i w ten sposób ogrzewa budynki. Inwestycja została dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dzięki kolektorom placówka zaoszczędzi ok. 40 tys. zł rocznie na ogrzewaniu. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 282 tys. zł. Unia Europejska dofinansowała ok. 108 tys. zł, Urząd Marszałkowski ponad 107 tys., a resztę – ok. 66 tys. zł – wyłożył szpital ze środków własnych.


Solar Decathlon

Jim TetroStudenci z czterech kontynentów, z pięciu krajów oraz z trzynastu stanów Ameryki Północnej rywalizowali ze sobą w piątej edycji konkursu Solar Decathlon 2011 w National Mall West Potomac Park w Waszyngtonie. Zawody trwały od 23 września do 2 października ub.r.
Celem konkursu było zaprojektowanie najbardziej energooszczędnego domu zasilanego odnawialnymi źródłami energii. Pierwsza edycja odbyła się w 2002 r. Od 2005 r. konkurs jest organizowany co dwa lata. Zwycięski projekt powinien charakteryzować się przystępnymi cenami, atrakcyjnością architektoniczną, wygodą i funkcjonalnością.
Zwycięzcą tegorocznej edycji w klasyfikacji generalnej został zasilany energią słoneczną dom WaterShed, zaprojektowany przez studentów z University of Maryland. Inspiracją dla tego przedsięwzięcia był ekosystem zatoki Chesapeake. Charakteryzuje się on możliwością filtrowania wody deszczowej oraz zużytej wody (ścieków) i przystosowania jej do ponownego użycia. Dzięki dachowi porośniętemu hydrofitami minimalizuje efekt ciepłej wyspy. Panele fotowoltaiczne i kolektory zapewniają wystarczającą ilość energii elektrycznej do zasilenia c.w.u. oraz ogrzewania. Drugie miejsce zajął projekt INhome z Purdue University, a trzecie First Light z Victoria University of Wellington.
W ciągu 10 dni panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach domów wyprodukowały 2 829 kWh energii elektrycznej. Dziewiętnaście domów odwiedziło ponad 350 tys. osób.  

fot: Jim Tetro/U.S. Department of Energy Solar Decathlon (Solar Decathlon)


 Energia z zoo

W monachijskim zoo wykorzystuje się odchody słoni do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wybudowano trzy kontenery, z których każdy może pomieścić 100 kubików odchodów – tyle są w stanie wyprodukować wszystkie zwierzęta roślinożerne w ciągu tygodnia. Odchody umieszcza się w kontenerach i poddaje beztlenowej fermentacji. – Ciepło wytworzone w procesie produkcji mogłoby zasilić 25 gospodarstw domowych. My używamy go do ogrzania zagrody dla goryli – powiedział Dominik Forster, kierownik zoo. – Niczego nie marnujemy. Pozostałości z fermentacji używamy jako nawozu dla roślin – dodał.
Dorosły słoń zjada ok. 100 kg owoców i warzyw dziennie. Wszystkie zwierzęta są w stanie wyprodukować ok. 2 tys. ton odchodów rocznie. To wystarczyłoby, żeby zasilić energia elektryczną 100 gospodarstw domowych w Monachium.
 


Nowa biogazownia

W ostatnich dniach listopada ub.r. otwarto gorzelnię z biogazownią rolniczą w Łanach Wielkich (woj. śląskie). Inwestycję oparto na pełnej współpracy z grupą producentów rolnych. Inwestorem jest spółka Bio-But. Zbiorniki do fermentacji substratu przygotowała firma Wolf System. Do produkcji biogazu wykorzystywany będzie obornik i gnojowica oraz wywar pogorzelniany. Moc biogazowni (0,5 MW) wystarczy, by w pełni zaopatrzyć gorzelnię w parę technologiczną.
 


Jeszcze jedna

Pod koniec grudnia ub.r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Jacek Rawłuszko, dyrektor spółki Upałty-Rol podpisał umowę dotyczącą budowy biogazowni. Pieniądze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Na trenie pond 1000-hektarowego gospodarstwa rolnego w gm. Giżycko powstanie biogazownia rolnicza. Wsad (gnojowica i kiszonka z kukurydzy) pochodził będzie z tego gospodarstwa. Uzyskany z fermentacji gaz posłuży do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
 


 Odzysk energii

Marzena Gładka, prezes Zarządu firmy Fluid z Sędziszowa 17 stycznia br. wmurowała kamień węgielny pod pierwszy na świecie Zakład Odzysku Energii z biomasy roślinnej. Uroczystość ta była połączona z obchodami 20-lecia firmy.
 


Rozbudzanie pasji 

Czwarta edycja Krajowego Konkursu Energetycznego odbędzie się pod hasłem „Inteligentna energia dla inteligentnego społeczeństwa”. Konkurs promuje wiedzę o energetyce wśród młodzieży, jak również aktywizuje do działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej.
Zadaniem uczestników konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z dwunastu tematów z zakresu inteligentnych technologii. Teksty mogą wysyłać osoby w wieku od 17 do 22 roku życia. Termin dostarczenia prac upływa 13 czerwca br. Autorką i koordynatorką konkursu jest dr Halina Rechul, organizatorem – Muzeum Miasta Jaworzna. Więcej informacji na www.muzeum.jaw.pl.
 


PGNiG kupiło VHP

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) sfinalizowało 11 stycznia br. transakcję zakupu 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland (VHP). Inwestycja kosztowała ponad 3 mld zł.
Dzięki przejęciu VHP PGNiG dostarczy klientom ciepło, prąd i gaz. Zdolności produkcyjne elektrociepłowni i ciepłowni należących do Vattenfall stanowią ponad 23% całkowitych zainstalowanych mocy cieplnych w Polsce. Dwa największe aktywa to Elektrociepłownie Siekierki i Żerań. Spółka jest również właścicielem ciepłowni w Kawęczynie oraz na Woli, a także elektrociepłowni i systemu ciepłowniczego w Pruszkowie. Łączna zainstalowana moc elektryczna źródeł to ok. 1 GWe, a cieplna ok. 4,8 GWt. Vattenfall pokrywał ok. 75% zapotrzebowania na ciepło w Warszawie i dostarczał 98% ciepła do sieci Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Miał również ok. 3% udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Nazwa spółki zostanie zmieniona na PGNiG Termika.
 


Ekopolicja

W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego w jednostce przy ul. Słowackiego w Gdańsku modernizowane jest oświetlenie. Tradycyjne lampy zastąpione zostaną hybrydowymi – z małym wiatrakiem i panelem fotowoltaicznym. Efektem pierwszego etapu projektu Ekopolicja 2011 jest czternaście latarni. Drugi etap zaplanowano na 2012 r.
Zamontowane urządzenia nie są podłączone do systemu energetycznego. Lampy posiadają akumulatory, w których gromadzona jest energia elektryczna, wykorzystywana do oświetlenia terenu. Urządzenia mogą pracować nawet przez siedem dni bez dodatkowego zasilania. Modernizacja policyjnego oświetlenia została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

fot: Archiwum WFOŚiGW Gdańsk


 Fundusze szwajcarskie

Roman Ptak, burmistrz gm. Niepołomice, oraz Mariusz Kasprzyk, przedstawiciel Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, podpisali 24 stycznia br. w Zamku Królewskim w Niepołomicach umowę na realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina i Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”.
Łączna wartość projektu to 69 451 881 zł, z czego 41 671 128,60 zł będzie pochodzić z dofinansowania szwajcarskiego. Wkład własny gmin to 40% wartości projektu, czyli 27 780 752 zł. Dzięki dofinansowaniu z budżetów samorządów ostateczny odbiorca zapłaci 30% wartości systemu solarnego. W przypadku instalacji na budynkach użyteczności publicznej gminy pokrywają z budżetów 100% wkładu własnego.
Prace powinny zostać zakończone do grudnia 2014 r. W efekcie w gm. Niepołomice powstanie 18 514,5 m2 kolektorów słonecznych, 2700 m2 instalacji fotowoltaicznych oraz cztery pompy ciepła. W ramach projektu prowadzone będą również szkolenia z zakresu ekologii oraz działania promocyjne.
 


Ciepło z ziemi

Nowe Miasto Lubawskie stawia na odnawialne źródła energii. Ogrzewana dotychczas energią elektryczną szkoła w Bratianie już od przyszłego sezonu będzie ogrzewana ciepłem geotermalnym. Projekt kosztował 1,8 mln zł, z czego prawie 1,5 mln zł to dofinansowanie z Unii. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie była koniecznością.
Umowę o dofinansowanie kosztów budowy i instalacji nowego sposobu ogrzewania szkoły podpisano 20 stycznia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Koszt projektu to prawie 1,85 mln zł, z czego niemal 1,5 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Już wkrótce w Bratianie zostanie wywierconych blisko 70 otworów głębokich na 100 metrów. W otwory te zostanie wpuszczona instalacja do ogrzewania solanki, a ta z kolei ogrzeje wodę w szkolnych grzejnikach. – Inwestycja ma być gotowa do października, aby zdążyć przed nowym sezonem grzewczym – zapowiada Tomasz Waruszewski, wójt Nowego Miasta Lubawskiego.
 


Kocioł w Szczecinie

W Elektrowni Szczecin pod koniec stycznia br. został oddany do użytku kocioł na biomasę. Będzie on źródłem ciepła i energii dla mieszkańców miasta. Uroczystość zbiegła się z obchodami stulecia elektrowni i 65 rocznicy jej eksploatacji przez polskie władze. Nowy kocioł kosztował 400 mln zł i był pierwszą tak dużą inwestycją proekologiczną w PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra. Moc pary wytwarzanej przez kocioł ma wynosić 183 MW. Paliwem będzie biomasa pochodzenia leśnego, zrębki wierzby i pelety ze słomy. Przewiduje się, że spalanych będzie ok. 550 tys. ton opału rocznie. Zaletą kotła jest prawie stuprocentowe spalanie paliwa i elastyczność w stosowaniu biomasy.
Budowa kotła była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. Olgierd Geblewicz, marszałek woj. zachodniopomorskiego i Jacek Chrzanowski, prezes WFOŚiGW w Szczecinie.
 


Słońce nad Europą

Europejskie Słoneczne Dni to kampania społeczna organizowana w Polsce już po raz drugi. W ubiegłym roku udział w niej wzięło ok. 6 tys. osób. W tym czasie można było dowiedzieć się wszystkiego na temat systemów solarnych, zwiedzić instalacje, wziąć udział w licznych piknikach i festynach, a także konferencjach i seminariach.
W tym roku dni poświęcone energetyce słonecznej będą trwały od 1 do 13 maja w dziewiętnastu krajach europejskich. Główny cel kampanii to zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców przez promocję energetyki słonecznej wśród lokalnych społeczności. Krajowym organizatorem akcji jest Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast europejskim – European Solar Thermal Industry Federation.
 


Farma w Marszewie

Tauron Ekoenergia 19 stycznia br. podpisał umowę na budowę farmy wiatrowej Marszewo (gm. Postomino, woj. zachodniopomorskie) wraz z dostawą i instalacją elektrowni wiatrowych. Farma o mocy 82 MW powstanie w ciągu 20 miesięcy.
Wybuduje ją konsorcjum: Iberdrola Engineering and Construction Poland (lider konsorcjum) oraz Iberdrola Ingenieria Y Construccion (partner konsorcjum). Inżynierem kontraktu będzie Tractebel Engineering. Wartość zamówienia to 632 mln zł netto.
 


Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl, www.pgnig.pl, www.wfosigw-gda.pl, www.muzeum.jaw.plwww.slonecznedni.pl, www.cnn.com, www.solardecathlon.gov, www.niepolomice.eu, http://wfos.szczecin.pl oraz informacji prasowych opracowała Magdalena Lipiecka,