Szopy edukują łodzian
W maju w łódzkich pubach, restauracjach i urzędach można było spotkać sympatyczne szopy pracze, pilnujące porządku w toaletach. Tak zwany Szop-Patrol to kolejna odsłona akcji „Szanuj sedes. Woda wraca”, zorganizowanej przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi. Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom miasta konsekwencji wyrzucania do kanalizacji śmieci, które
po dotarciu wraz ze ściekami do oczyszczalni stanowią utrudnienie w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków. Szczególnie uciążliwe są niepozorne patyczki do uszu, które zatrzymują się w pompach, powodując ich awarię. Zatrzymanie pomp, ich czyszczenie i naprawa to strata czasu oraz dodatkowe koszty dla oczyszczalni. Ogromne ilości śmieci trafiające do łódzkiej sieci kanalizacyjnej (ok. 200 ton miesięcznie) powodują, że maszyny oczyszczalni trzeba naprawiać nawet 100 razy w roku, a więc średnio co 3-4 dni. Akcja GOŚ ma pomóc rozwiązać ten problem i uświadomić łodzianom, że sedes to nie kosz na śmieci. Po informacyjnej kampanii indoorowej na klamkach toalet pubów i restauracji pojawiły się zawieszki przypominające o tym, gdzie powinny trafiać śmieci. Ostatnim elementem akcji edukacyjnej „Szanuj sedes. Woda wraca” były spotkania w łódzkich szkołach. GOŚ przygotowała dla najmłodszych m.in. komiks, którego głównym bohaterem była maskotka oczyszczalni – szop pracz.
 
Dodatkowe pieniądze na „przydomówki”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowił nabór wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Pula środków na zobowiązania, jakie mogą zostać podjęte przez NFOŚiGW na 2012 r. została zwiększona. Program adresowany jest do odbiorców indywidualnych – właścicieli domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni zbiorczych, oraz do osób, które dotychczas nie podłączyły się do już istniejącej kanalizacji. Instytucjami pośredniczącymi i jednocześnie beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki lub podmioty, świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. NFOŚiGW sfinansuje do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Nabór wniosków o finansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) oraz podłączeń w latach 2012-2013 zostanie wznowiony od 20 czerwca br. na dotychczasowych zasadach (nabór ciągły do wyczerpania środków).
 
Duży projekt w małej gminie
W Gniewinie (woj. pomorskie) został zmodernizowany i uporządkowany system wodno-ściekowy. Stało się tak dzięki realizacji projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewinie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podczas konferencji podsumowującej projekt (24 kwietnia 2012 r.) Dariusz Rohde, zastępca dyrektora Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, podkreślił, iż nie było łatwo o dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia, a jego realizacja okazała się prawdziwym wyzwaniem dla stosunkowo małej firmy, jaką jest GPK. W ramach realizacji inwestycji gniewińska oczyszczalnia została rozbudowana o nowe obiekty (komorę denitryfikacji, osadnik wtórny, komorę pomiarową, poletka trzcinowe do odwadniania osadów, plac magazynowy osadu i zbiornik osadu zagęszczonego) a te istniejące, takie jak komora nitryfikacji i układu dozowania koagulantu zostały zmodernizowane. Ponadto oczyszczalnia zyskała nowy układ sterowania i monitoringu pracy. Dzięki rozbudowie przepustowość obiektu wzrosła dwukrotnie i osiągnęła wartość 16 000 RLM. Inwestycja obejmowała także budowę 11,2 km sieci kanalizacyjnej (wyposażonej w sześć tłoczni ścieków z separacją części stałych) w miejscowościach Perlino i Gniewino oraz 4,7 km wodociągu, dzięki któremu mieszkańcy Perlina mogą korzystać z odpowiedniej jakości wody, dostarczanej ze stacji uzdatniania wody w Gniewinie.
 
„Lwie źródła” dla spragnionych
Na Starym Rynku w Poznaniu na wszystkich spragnionych mieszkańców i turystów czekają zdroje uliczne. Są to tzw. lwie źródła, które powróciły na płytę rynku po renowacji. Zdroje zostały podarowane Poznaniowi w 1999 r. przez francuskie miasto Lyon. Nazwa „lwie źródła” wzięła swój początek od herbu darczyńcy, który widnieje na przedniej części urządzenia, oraz lwiej paszczy, z której wypływa woda. Odnowione przez Aquanet zdroje cieszą oko. Ale najważniejszą ich zaletą jest możliwość umycia rąk, czy chociażby ugaszenia pragnienia podczas upalnego lata. Jest to również kolejna atrakcja dla wszystkich osób, odwiedzających Stary Rynek w Poznaniu.
 
Niewidoczna renowacja
Mieszkańcy jednej z najstarszych dzielnic Katowic – Koszutki – od kilku lat borykają się z problemem ciągłych awarii wodociągu. Straty wody w tym miejscu wynosiły już ponad 1500 metrów sześciennych na dobę. Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach sytuacja ma się zmienić. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe otrzymało z funduszu preferencyjną pożyczkę w wysokości 806 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację przeciekającego wodociągu, biegnącego od ul Ordona do ul. Chorzowskiej w katowickiej Koszutce. Mimo że roboty prowadzone będą w centrum miasta, częściowo w jezdniach i chodnikach, nie spowodują dużych zniszczeń i zakłóceń w ruchu drogowym. Umożliwią to specjalna, bezwykopowa technologia i użycie elastycznego rękawa z wykładziny z włókien nylonowych oraz poliestrowych, nasączonej żywicą termoutwardzalną. Rękaw wzmocni pęknięcia i wypełni ubytki kanału oraz zapobiegnie stratom wody, które w wyniku realizacji tego zadania zostaną zmniejszone do minimalnego poziomu. Dzięki temu polepszy się także jakość wody dostarczanej mieszkańcom Katowic.
 
Mirosławiec na mecie
W Mirosławcu (woj. zachodniopomorskie) oddano do użytku zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, która w wyniku rozbudowy dwukrotnie zwiększyła przepustowość (z 720 m3/d do 1500 m3/d). Dzięki realizacji inwestycji został rozwiązany problem ścieków z osiedla Mirosławiec Górny i z budynków na obszarach nieposiadających kanalizacji. Osiedle obsługiwała stara, planowana do wyłączenia oczyszczalnia na terenie jednostki wojskowej, a część mieszkańców korzystała ze zbiorników bezodpływowych, z których ścieki wywożone były do punktu zlewnego, położonego przy oczyszczalni w Mirosławcu. Obiekt po modernizacji i rozbudowie jest w stanie przyjąć te wszystkie ścieki. Inwestycja objęła także budowę rurociągu tłocznego ścieków o długości 2068 m, przepompowni wyposażonej w dwie pompy zatapialne o mocy 7,5 kW każda oraz komory pomiarowej ilości ścieków w Mirosławcu Górnym. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”, współfinansowanego ze środków unijnych. Inwestycja o łącznej wartości ponad 6,5 mln zł otrzymała wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w wysokości 4 mln zł, oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Szczecinie o wartości ok. 2,3 mln zł.
 
Opracowanie: Martyna Matuszczak

Nowe obiekty oczyszczalni w Mirosławcu
Archiwum WFOŚiGW w Szczecinie
Nowe obiekty oczyszczalni w Mirosławcu Archiwum WFOŚiGW w Szczecinie
Zdrój uliczny na Starym Rynku w Poznaniu
Archiwum Aquanet Poznań
Zdrój uliczny na Starym Rynku w Poznaniu Archiwum Aquanet Poznań
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Gniewinie
Archiwum GPK
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Gniewinie Archiwum GPK
Szop-Patrol na ulicach Łodzi
Archiwum Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi
Szop-Patrol na ulicach Łodzi Archiwum Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi