Klimatyczna kampania
Komisja Europejska we współpracy z ponad 70 organizacjami z całej Europy zainaugurowała ogólnoeuropejską kampanię komunikacyjną w celu promowania rozwiązań związanych z klimatem.
Kampania, której przyświeca hasło „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada”, kładzie nacisk na praktyczne rozwiązania związane z debatą w sprawie zmiany klimatu oraz ma na celu
wykazanie, że działania dotyczące klimatu mogą zwiększyć dobrobyt i przynieść korzyści gospodarcze obywatelom Europy. Centralnym elementem kampanii są partnerstwa z organizacjami o podobnych dążeniach. Obecnie do partnerów kampanii należy ponad 70 organizacji, obejmujących stowarzyszenia biznesowe, uniwersytety, organizacje pozarządowe i instytucje rządowe. – Mamy wybór: możemy działać, wykorzystując wiedzę na temat zmiany klimatu, albo siedzieć bezczynnie i obserwować pogarszającą się sytuację. Obie opcje kosztują. Dlaczego więc nie mielibyśmy stworzyć świata, jaki lubimy, z klimatem, który nam odpowiada, dopóki mamy na to jeszcze czas? – powiedziała Connie Hedegaard, unijna komisarz ds. zmian klimatu, podczas inauguracji kampanii, która nastąpiła na początku października br. w Londynie. Strona internetowa www.world-you-like.europa.eu już wkrótce będzie dostępna w 23 językach UE. Ma stać się ona platformą, dzięki której obywatele, przedsiębiorstwa i grupy lokalne będą mogli przedstawiać, promować i omawiać rozwiązania służące ograniczeniu emisji oraz uczestniczyć w ogólnoeuropejskim konkursie na najlepsze i najbardziej oryginalne rozwiązanie. Kampania, która stanowi uzupełnienie „Planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.”, potrwa do końca 2013 r.
 
Zazielenianie po raz ósmy!
Polska sprzedała Hiszpanii jednostki AAU. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w przyjazny środowisku transport oraz energooszczędne oświetlenie ulic.
Minister środowiska, Marcin Korolec, podpisał z Federico Ramosem, sekretarzem stanu z Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Środowiska Królestwa Hiszpanii umowę na sprzedaż nadwyżki zezwoleń na emisję CO2. Polska sprzedała Hiszpanii tzw. jednostki przyznanej emisji gazów cieplarnianych w globalnym systemie rozliczeń (tzw. jednostki AAU). Nasz kraj ma nadwyżkę tych uprawnień, ponieważ aż o 30%, w porównaniu z wymaganymi 6%, zmniejszyła emisję gazów cieplarniach w ramach zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto. Nadwyżki Polska sprzedaje z powodzeniem od trzech lat, generując w ten sposób przychody dla specjalnego programu inwestycyjnego, tzw. Systemu Zielonych Inwestycji. W ramach tego programu środki ze sprzedaży redukcji emisji są przeznaczane na finansowanie projektów proekologicznych w Polsce. To już ósma transakcja „zazieleniania”, czyli przeznaczania środków ze sprzedaży nadwyżek na inwestycje przyjazne środowisku, przeprowadzona przez Polskę i jednocześnie największa pod względem wartości i liczby sprzedawanych jednostek. Wartość sprzedanych jednostek AAU Hiszpanii to ponad 160 mln zł (40 mln euro). Łączna kwota, jaką Polska już zarobiła na sprzedaży tych jednostek, to blisko 700 mln zł.
 
Platformy wzajemnej współpracy
Powstały platformy, których celem jest opracowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie czystych technologii węglowych, pozyskania gazu ze złóż niekonwencjonalnych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Uroczyste podpisanie dokumentów powołujących Polską Platformę Technologiczną Górnictwa Ekologicznego oraz Polską Platformę Technologiczną Zielonej Energii miało miejsce pod koniec września br. w Ministerstwie Gospodarki. Podczas spotkania Mieczysław Kasprzak, wiceminister gospodarki, podkreślił, że węgiel wciąż pozostaje głównym surowcem energetycznym w Polsce. – Produkujemy z niego ponad 90% energii, dlatego w dobie wyzwań klimatycznych i ograniczeń emisji CO2 potrzebujemy nowoczesnych możliwości jego wykorzystania – stwierdził. Ponadto w jego opinii, podejmując działania, które mają wypełniać unijne zobowiązania redukcyjne, Polska powinna wykorzystać doświadczenia biznesu oraz pomysły świata nauki. – Dzisiejsze porozumienie jest tego dobrym przykładem. Mam nadzieję, że propozycje wypracowane przez członków obu platform będą odpowiedzią na potrzeby sektora energetycznego w Polsce – dodał.
 
Innowacyjny i „zielony”
Górnośląski Park Przemysłowy (GPP) w Katowicach oddał do użytku pierwszy w Polsce budynek energooszczędny, wykorzystujący system trigeneracji.
Nowoczesny budynek otrzymał nazwę „Goeppert-Mayer” na cześć Marii Goeppert-Mayer, pochodzącej z Katowic laureatki Nagrody Nobla z fizyki. – Dzięki zastosowanym technologiom mamy szansę na najwyższy z możliwych poziomów oceny w ramach prestiżowego systemu certyfikacji dla budownictwa zrównoważonego BREEAM – podkreślił Mirosław Czarnik, prezes GPP w Katowicach. Ponadto dodał, że budynek jest nie tylko przyjazny środowisku, ale także tani w eksploatacji. – Przewidujemy, iż zużycie energii w naszym budynku będzie o ok. 40-50% niższe niż w typowych biurowcach klasy A, przy zachowaniu pełnego komfortu użytkowników – dodał. Koszt inwestycji wyniósł ok. 39 mln zł. Przeprowadzone analizy wykazały, że całkowite oszczędności w eksploatacji budynku będą łącznie wynosiły ok. 48%. Znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych przyniesie energia cieplna oraz potrzebna do produkcji chłodu. Jest to zasługa nowatorskiego systemu trigeneracji. Energia, czyli prąd, ciepło i chłód, produkowane są z gazu ziemnego na miejscu w budynku, co pozwala ograniczyć straty przesyłu i zwiększa efektywność wykorzystania paliwa pierwotnego.
 
Stop hałasowi!
Marcin Korolec, minister środowiska, podpisał rozporządzenie zmieniające dopuszczalne poziomy hałasu. Jego celem jest ograniczenie stosowania ekranów akustycznych w miejscach, gdzie nie jest to konieczne. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zawierało jedne z najostrzejszych norm w Unii Europejskiej. Dopuszczalne limity natężenia hałasu w ciągu dnia były określone na poziomie od 50 dB do 65 dB, a w nocy – od 45 dB do 55 dB. W nowym rozporządzeniu limity te zostały odpowiednio podniesione do 68 dB w ciągu dnia oraz do 60 dB w ciągu nocy. – Takie rozwiązanie ma zapobiec nadmiernemu stosowaniu ekranów akustycznych przy zachowaniu podstawowego standardu ochrony zdrowia mieszkańców przed negatywnymi skutkami hałasupowiedział minister.
 
Powietrze wciąż zanieczyszczone
Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała sprawozdanie pt. „Jakość powietrza w Europie w 2012 r.”. Wynika z niego, że w wielu częściach Europy występują uporczywe problemy związane ze stężeniami cząstek stałych (PM) w powietrzu. – Sprawozdanie to w odpowiedniej chwili przypomina, jak ważna jest jakość powietrza dla zdrowia naszych obywateli. Dlatego pragnę, aby 2013 r. był Rokiem Powietrza. Zajmę się też wzmacnianiem naszych przepisów dotyczących jakości powietrza, aby rozwiązać zidentyfikowane dziś problemy – powiedział komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik. EEA przeanalizowała narażenie obywateli na zanieczyszczenia powietrza oraz przedstawiła przegląd jego jakości w Europie. Sprawozdanie ma służyć wspieraniu rozwoju bardziej skutecznej polityki w zakresie ochrony powietrza.
 
Elektrownie jądrowe po testach
Przeprowadzone na wniosek Rady Europejskiej testy wytrzymałościowe europejskich obiektów jądrowych potwierdziły przestrzeganie rygorystycznych norm bezpieczeństwa oraz potrzebę dalszego udoskonalenia zabezpieczeń. Testy wykazały, że nie wszystkie normy bezpieczeństwa promowane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) i nie wszystkie najlepsze praktyki międzynarodowe stosowane są we wszystkich państwach członkowskich, jednak nie ma podstaw do zamknięcia jakiejkolwiek elektrowni. Komisja zapowiedziała, że będzie ściśle monitorować wdrażanie tych zaleceń, a jednocześnie zaproponuje środki legislacyjne, służące dalszej poprawie bezpieczeństwa jądrowego w Europie.
 
Na podstawie www.europa.eu, www.mg.gov.pl, www.mos.gov.pl oraz informacji prasowych, nadesłanych do redakcji opracowała Małgorzata Masłowska-Bandosz
 
Pełna wersja artykułu, zawierająca film wideo, jest dostępna tutaj
Klimatyczna kampania - www.pl.depositphotos.com / D. Sunagatov
Klimatyczna kampania - www.pl.depositphotos.com / D. Sunagatov