Dofinansowanie na inwestycje

Na przełomie marca i kwietnia br. podpisano sporo umów na dofinansowanie inwestycji w różnych obszarach gospodarki komunalnej. I tak m.in. dzięki unijnym dotacjom w gminach Jaworzno, Myślenice, Zbąszyń, Zduny i Zduńska Wola powstanie łącznie aż 277 km kanalizacji sanitarnej i 72 km sieci wodociągowej, a także zostaną zmodernizowane trzy oczyszczalnie ścieków. Natomiast w Bełchatowie „szykuje się” budowa instalacji przeróbki osadów ściekowych, której koszt wyniesie ponad 31 mln zł. Wsparcie (4,74 mln zł) otrzymało również Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – na budowę sortowni odpadów komunalnych o przepustowości ponad 10 tys. ton rocznie. Z kolei w Gdyni zostanie wykonanych kolejnych pięć zadań w ramach projektu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”.

 

Wojewoda kwestionuje

Gmina nie może przekazać innemu podmiotowi wykonania najistotniejszych zadań związanych z reformą „śmieciową” – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego (sygn. akt NK-N.4131.11.2.2013.RJ1). Unieważnił on uchwałę Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, która upoważniała Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w tym mieście do „załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej”, m.in. do przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określania w drodze decyzji wysokości tej opłaty w razie niezłożenia ww....