Kotłownia z dotacją Gmina Łąck (woj. mazowieckie), która złożyła wniosek na budowę nowoczesnego systemu grzewczego opartego na wykorzystaniu biomasy, została jednym z laureatów II edycji konkursu EkoFunduszu na energetyczne wykorzystanie biomasy. Nagrodą w konkursie była dotacja w wysokości 313 700 zł, która przeznaczona została na zakup i montaż kotłów wraz z systemem podawania paliwa, budowę wiaty magazynowej oraz dostawę i montaż kominów stalowych. Decyzja o podjęciu przedsięwzięcia wynikła zarówno z konieczności modernizacji istniejącego systemu grzewczego, jak i z analizy lokalnych zasobów paliwowych w postaci biomasy. Uzasadnieniem dla zastosowania kotłowni opalanej biomasą były duże zasoby tego biopaliwa na terenie gminy – 46% obszaru gminy stanowią lasy. W oparciu o audyty energetyczne przedstawiające aktualne oraz docelowe zapotrzebowanie na energię oraz planowane podłączenia nowych odbiorców zaprojektowano kotłownię, wyposażoną w trzy automatyczne kotły opalane biomasą o łącznej mocy 1300 kW. Nowa kotłownia zasila halę sportową i budynki kompleksu szkolnego, urzędu gminy i przedszkola. Dla podłączenia kotłowni do wszystkich obiektów konieczne stało się również wybudowanie 710 m sieci ciepłowniczych. Kotłownia stanowi drugi na Mazowszu obiekt energetyczny opalany biomasą, który będzie służyć jako dobry przykład do naśladowania w tym regionie. Kampania na rzecz zielonej energii Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody (World Wide Fund), największa i najbardziej doświadczona niezależna organizacja ochrony przyrody,...