Co w prawie piszczy?
Rząd przyjął założenia do projektu nowej ustawy o odpadach. Będzie ona dotyczyć ogólnych zasad i wymagań związanych z gospodarką odpadami, szczególnie odnoszących się do postępowania z niektórymi specyficznymi odpadami i procesami gospodarowania nimi. Nowe przepisy mają zapewnić ochronę zarówno życia i zdrowia ludzi, jak i środowiska, zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Założenia te przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów. Wzorem dyrektywy, do ustawy zostaną wprowadzone nowe definicje, np. „bioodpadów”, „sprzedawcy odpadów” czy „przetwarzania”. Założono, że odpady będą zbierane w sposób selektywny i przetwarzane zgodnie z ustaloną hierarchią: zapobieganie, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku oraz unieszkodliwianie. Zgodnie z unijną dyrektywą, większość przepisów powinna zacząć obowiązywać od 12 grudnia br.

Pierwsza w Polsce
W Zakładzie Wodociągu Północnego stołecznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 1 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie stacji flotacji ciśnieniowej. Dzięki nowej technologii mieszkańcom północnych dzielnic Warszawy będzie dostarczana woda lepszej jakości, tzn. poprawi się jej smak i zapach. Woda pobierana z Jeziora Zegrzyńskiego najpierw trafi do stacji flotacji, gdzie nowe urządzenia wychwycą 40-70% zanieczyszczeń. Dopiero stąd zostanie skierowana na dotychczas wykorzystywany ciąg technologiczny. Stacja flotacji ciśnieniowej powstała na terenie o powierzchni 35 tys. m2. Kubatura budynku, w którym pracują urządzenia flotacyjne, wynosi 63 tys. m3. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Przedsięwzięcie kosztowało 29,8 mln euro, z czego 62% stanowiło unijne dofinansowanie. Stacja flotacji ciśnieniowej jest pierwszym w Polsce przykładem zastosowania tego typu technologii. W Europie flotacja z powodzeniem wykorzystywana jest w wielu stacjach uzdatniania wody, m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Finlandii.
 
Poślizg w ściekowym harmonogramie
Jak wynika z aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, do końca 2010 r. 1069 aglomeracji musi osiągnąć zgodność z obowiązującą dyrektywą 91/271/EWG. O opóźnieniach w tym zakresie już w kwietniu br. alarmował NIK (czytaj „Przegląd Komunalny” 6/2010). Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, który koordynuje realizację Programu,podał, że 157 średniej wielkości aglomeracji nie zdąży z budową oczyszczalni ścieków we wskazanym terminie. Poślizg mają wszystkie województwa: najwięcej niedokończonych inwestycji jest w Małopolsce (23), na Mazowszu (22), Dolnym Śląsku (17) i w Wielkopolsce (17). Zdecydowanie lepsza sytuacja jest w woj. opolskim, gdzie opóźnienie ma tylko jedna jednostka, oraz lubelskim – tu zbyt wolno przebiegają prace w trzech aglomeracjach. Obecnie KZGW czeka na szczegółowe dane na ten temat od marszałków województw. Na ich podstawie zostanie opracowany projekt aktualizacji Programu, który wyznaczy nowe terminy wykonania inwestycji. O tym, kto dostanie więcej czasu na dokończenie projektu, będzie decydować stopień zaawansowania danego zadania, poświadczony konkretnymi dokumentami oraz programami dostosowawczymi wraz ze szczegółowym harmonogramem działań inwestycyjnych dla każdego przedsięwzięcia.
 
Pracowite lato
Choć wakacje to z reguły czas wypoczynku, w samorządach planowane są różnorodne inwestycje. 6 lipca br. w Sosnowcu podpisano umowę na „Budowę składowiska odpadów kwatera II, etap II” pomiędzy Miejskim Zakładem Składowania Odpadów a wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą. Planowana kwatera obejmuje powierzchnię 4,15 ha i ma mieć objętość 510 tys. m³. Natomiast projekt „Słoneczna energia odnawialna dla Gminy Przechlewo”, który opiewa na blisko 2 mln zł, otrzymał dofinansowanie (75%) z EFRR. Zakłada on montaż solarnych systemów podgrzewających bieżącą wodę dla 141 gospodarstw domowych (mieszkańcy zapłacą ok. 30% kosztów instalacji). Z kolei ponad 12 mln zł otrzyma gmina Ruciane Nida na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody. Wsparcie pochodzi z RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Na unijne dofinansowanie mogą liczyć także pomorskie miasta – Gdańsk, Lębork, Słupsk, Tczew i Wejherowo otrzymały w sumie 105 mln zł na rewitalizację. Nowy blask zyskają m.in. Nowy Port w Gdańsku czy Trakt Książęcy w Słupsku.
 
Psy na wybiegu
W Poznaniu właścicielom psów oddano do dyspozycji dwa kolejne wybiegi dla czworonogów. Pierwszy taki obiekt powstał w ubiegłym roku, a teraz o podobne tereny wzbogaciły się dwie następne dzielnice miasta. Jeden zajmuje powierzchnię 0,27 ha, zaś drugi, nieco większy, 0,3 ha. Wybiegi są ogrodzone, a zatem psy mogą biegać tam bez smyczy. Trawiaste podłoże i elementy sprzyjające psiej zabawie zachęcają właścicieli czworonogów do odwiedzenia tych miejsc. Przy wejściu na teren wybiegu znajdują się tablica z regulaminem określającym zasady korzystania z tej przestrzeni oraz specjalny kosz na psie odchody. Przy okazji zamontowano tam urządzenie do wydawania psich pakietów – biodegradowalnych torebek i łopatek do sprzątania psich kup. Projektem i realizacją zajął się poznański Zarząd Zieleni Miejskiej. Przedsięwzięcie zostało wykonane w ramach poznańskiego programu „Kejter też poznaniak”. Koszt inwestycji to 20 tys. zł wraz z całorocznym utrzymaniem.
 
Starcie z krwiopijcami
Lato zazwyczaj wiąże się z komarami, ale władze niektórych gmin (w tym w dużej mierze dotkniętych przez powódź) zadbały, by owady te nie były w tym roku zanadto uciążliwe. Przez pięć dni trwała akcja odkomarzania w Krośnie. W sumie metodą zamgławiania objęto teren o powierzchni 275 ha. Ponieważ jest to gmina, która doświadczyła majowej powodzi, 40 tys. zł na odkomarzanie przeznaczył Wojewoda Podkarpacki. Z podobnego źródła wsparcia (Wojewoda Małopolski) skorzystały władze Borzęcina. Tu jednak zdecydowano się na metodę agrolotniczą. Koszt akcji to ponad 310 tys. zł. Odkomarzanie będzie powtórzone metodą naziemną w centrach miejscowości i na obiektach sportowych w ramach tych samych kosztów. O swoich mieszkańców, a także gości rockowego festiwalu zadbała Gmina Jarocin. Pod koniec czerwca i w połowie lipca br. przeprowadzono zabieg zamgławiania. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 14 tys. zł. Natomiast w gminie Lelów w walce z komarami ludziom mają pomóc… nietoperze. Władze lokalne póki co przekazały mieszkańcom 30 budek lęgowych, jednak Urząd Gminy zamówił już kolejne. Mają one trafić do mieszkańców za symboliczną złotówkę.
 
Dotacja na przydomowe oczyszczalnie
WFOŚiGW w Katowicach dofinansował trzyletni program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gaszowicach. W jego ramach mieszkańcy gminy będą mogli ubiegać się o 50-procentową dotację na zainstalowanie na swoim terenie przydomowej oczyszczalni. Do końca tego roku ma zostać zrealizowanych 25 obiektów tego typu. Gaszowice to druga po Wodzisławiu Śląskim gmina, która korzysta z projektu zainicjowanego przez katowicki Fundusz, a dotyczącego dotacji dla indywidualnych mieszkańców w obszarze budowy przydomowych oczyszczalni.
 
Konsensus w sprawie spalarni
Prezydent Szczecina 9 lipca br. podpisał porozumienie społeczne dotyczące budowy spalarni. Umowa to efekt negocjacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa, mieszkańców Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka oraz władze miasta. W zamian za akceptację społeczną dla tego przedsięwzięcia włodarze zobowiązali się m.in. do wprowadzenia obowiązkowej segregacji odpadów „u źródła” oraz szeregu zadań inwestycyjnych i remontowych na rzecz lokalnej społeczności.
 
Ku radości najmłodszych
W Radomiu oraz Nowej Wsi i Płaszczycy (gm. Przechlewo) powstały nowe place zabaw. Miasto wzbogaciło się o dziewięć nowych terenów do zabaw, ogrodzonych i wyposażonych w urządzenia spełniające wymagane normy bezpieczeństwa. Dzieci mogą korzystać z nowych huśtawek, karuzeli i zestawów gimnastycznych. W tym roku na doposażanie i budowę nowych placów zabaw Miasto przeznaczyło ponad 800 tys. zł. Natomiast w dwóch pozostałych miejscowościach nowe place tak rozplanowano, by dać przestrzeń i możliwość swobodnego korzystania z placu najmłodszym mieszkańcom wsi. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Gminy Przechlewo, a jej realizacja kosztowała ok. 21 tys. zł.
 
Milionowy projekt zakończony
Jedna z największych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w woj. pomorskim została zakończona. W Gdańsku położono blisko 19 km kanalizacji sanitarnej i ponad 11 km sieci wodociągowej, a także zrealizowano 260 przyłączy kanalizacyjnych i ok. 300 wodociągowych. Przedsięwzięcie współfinansowano ze środków Funduszu Spójności, a jego koszt przekroczył 15 mln euro. Uroczyste zakończenie inwestycji odbyło się 13 lipca br.
 
EFRR dołoży
W Urzędzie Miejskim w Giżycku 30 lipca br. podpisano umowę na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k. Giżycka. Inwestycja ma kosztować ok. 56 mln zł, z czego połowa będzie pochodziła ze środków EFRR, wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 
Selektywnie na Śląsku
Od lipca br. w Dąbrowie Górniczej ruszył projekt selektywnej zbiórki odpadów. Do mieszkańców domów jednorodzinnych trafiają stojaki (w sumie 10,5 tys.) i worki na posegregowane odpady, a przy okazji trwa akcja informacyjna. Natomiast jesienią kampania obejmie także blokowiska, gdzie staną kontenery na poszczególne typy surowców. Na realizację przedsięwzięcia, wartego 20 mln zł, Miasto pozyskało 85-procentową dotację z RPO Województwa Śląskiego.
 
Szczęśliwa trzynastka
W ramach akceleratora zielonych technologii Ministerstwa Środowiska – GreenEvo wyłoniono 13 polskich firm, które będą promowane na świecie. Od września br. technologie ochrony środowiska, oferowane przez te przedsiębiorstwa, będą miały szansę zdobyć rynki w różnych regionach świata. Jednak ostateczny sukces tych firm zależeć będzie od ich aktywności poza granicami kraju.
 
 
Źródła:
www.borzecin.pl, www.dabrowa-gornicza.pl, www.jarocin.pl, www.krosno.pl, www.kzgw.gov.pl, www.lelow.pl, www.mos.gov.pl, www.mpwik.com.pl, www.premier.gov.pl, www.przechlewo.pl, www.radom.pl, www.sosnowiec.pl, www.szczecin.pl, www.uml.lodz.pl, www.wfosigw.katowice.pl, www.wfosigw.olsztyn.pl, www.woj.-pomorskie.pl, www.zikit.krakow.pl.
 
Informator przygotowała
Katarzyna Terek