Od redaktora Rozwój informatyki przejawia się między innymi w wytwarzaniu coraz to doskonalszych narzędzi, pozwalających w sposób najbardziej efektywny na wykorzystanie możliwości sprzętu komputerowego. Niespotykane tempo tego rozwoju powoduje, iż producenci prześcigają się we wprowadzaniu na rynek różnych nowości programowych. Współbieżność tych procesów gwarantuje najwyższą skuteczność takich działań. Pod pojęciem narzędzi informatycznych (ang.: tools) rozumie się najczęściej programowe środki wykorzystania sprzętu komputerowego. Niektóre z nich stanowią już "klasykę" zastosowań informatyki (edytory tekstów, programy graficzne, systemy informacji geograficznej). Ciągle jednak pojawiają się nowe lub unowocześnione wersje już istniejących programów, które otwierają szersze możliwości przed profesjonalistami oraz przed zwykłymi użytkownikami. Charakterystyczną cechą nowo powstających narzędzi jest ich "przyjazność" dla użytkownika. Pozwala to na szerokie wykorzystanie bez specjalistycznego przygotowania informatycznego. Wobec szerokiej gamy możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych w prezentowanych artykułach ukazano jedynie wybrane przykłady zastosowań. Nie wynikają one z jakieś hierarchii ważności, lecz wskazują na różnorodność zarówno samych narzędzi jak i dziedzin zastosowań. Pierwszy artykuł - "Informatyczne systemy w wodociągach i kanalizacji" - dotyczy analizy możliwości wykorzystania sformalizowanego i zautomatyzowanego zbierania i przetwarzania informacji w celu prowadzenia eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Funkcjonujące na świecie tego typu systemy informatyczne sprawdziły się w różnorodnych warunkach pracy, od najbardziej pospolitych do skrajnych - awaryjnych. Wśród tych ostatnich zastosowań podkreślić należy...