W artykule przedstawiono propozycje oceny korzyści finansowych, jakie może przynieść przedsiębiorstwu wodociągowemu wprowadzenie do eksploatacji innowacyjnych technik informatycznych, w tym w szczególności komputerowego systemu zarządzania miejskim systemem zaopatrzenia w wodę.

Współczesny trend w informatyzacji przedsiębiorstw wodociągowych to wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem, w tym w szczególności zarządzania miejskim systemem zaopatrzenia w wodę. Powszechnie takie systemy informatyczne są oparte o GIS i SCADA1. Umożliwiają one komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych zarządzania, dotyczących zagadnień technicznych, organizacyjnych i finansowych, realizowanych w przedsiębiorstwie. Jednak koncepcji takiej kompleksowej informatyzacji dotychczas nie wdrożono w żadnym z krajowych przedsiębiorstw wodociągowych. Informatyzacja następuje w nich zwykle w sposób wybiórczy i cząstkowy. Polega ona na kupowaniu i instalowaniu pojedynczych programów do wykonywania niezależnych zadań. Powszechnie instaluje się już w przedsiębiorstwach wodociągowych systemy GIS2, systemy bilingowe oraz – w ograniczonym zakresie – systemy SCADA, realizowane zwykle w uproszczonej postaci systemów do monitoringu stanu pracy sieci wodociągowej. Jednocześnie nie tworzy się warunków do wzajemnej współpracy tych programów, a tym bardziej do ich integracji z modelami hydraulicznymi i fizykalnymi eksploatowanych obiektów oraz z algorytmami optymalizacji. Osobną stanowią systemy wspomagające zarządzanie finansowo-księgowe lub systemy klasy ERP. W artykule skupiono się jednak tylko na aspektach inżynieryjnych systemów informatycznych, wspomagających działalność techniczną przedsiębiorstwa wodociągowego. Są...