Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem za pomocą iniekcji toczy się już od czterech lat. Mimo wykazanej skuteczności dalsze stosowanie tej metody nie jest przesądzone i zależy od najbliższych decyzji Ministerstwa i Rozwoju Wsi. W latach 2003-2006 wdrożono i praktykowano w Polsce ochronę kasztanowców preparatem firmy Best Pest z Jaworzna – „Żel do równoczesnego zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) i grzyba Guignardia aesculi metodą mikroiniekcji na kasztanowcach”. W okresie czterech sezonów wiosennych wykonano w całej Polsce zabieg iniekcji na ok. 90 tys. drzew w różnym wieku, ale o obwodzie pnia nie mniejszym niż 60 cm oraz o zróżnicowanym stopniu zdrowotności. Zabiegami objęto drzewa rosnące przede wszystkim w parkach przy zabytkowych obiektach, a także w alejach kasztanowców i w całych miastach (Toruń). Przy tak masowej akcji ratowania kasztanowców prawie żaden ze zleceniodawców zabiegów nie miał zastrzeżeń co do jego skuteczności. Jedynie w prasie pojawiały się od czasu do czasu artykuły arborystów, dendrologów i ekologów krytykujących metodę z powodu ranienia pnia drzewa. Drzewo chronione preparatem Treex 200 SL po czterech latach od aplikacji – Oporów k. Kutna, wrzesień 2006 r. Co to jest iniekcja? Najprościej mówiąc, iniekcja jest to sposób podania stężonego środka ochrony roślin lub mikroelementu do pnia pod korę w zasięg aktywnych tkanek drewna przewodzących wodę....