Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska pojawia się coraz więcej innowacyjnych rozwiązań. Jakie znaczenie mają one w ochronie środowiska? Czy są potrzebne?         Firmy innowacyjne stanowią w Polsce tylko 25% ogółu przedsiębiorstw, natomiast średnia dla krajów unijnych wynosi 42%. Niestety, większość polskich firm ciągle buduje swoją przewagę konkurencyjną na cenie, a nie na jakości i poziomie technicznym produktów. Polska gospodarka należy do najbardziej energochłonnych i wysokoemisyjnych w Unii. Wypadamy źle także w innych kategoriach, np. w gospodarce odpadami. Jednak coraz liczniejsza jest grupa przedsiębiorców rozumiejących nie tylko nieuchronność, ale i wielką szansę biznesową, wynikającą z włączenia się w rozwój niskoemisyjnej gospodarki. Widać to w szybkim wyczerpaniu się środków z programów operacyjnych na realizację projektów środowiskowych oraz w liczbie zgłoszeń do konkursu ministra środowiska „Akcelerator Zielonych Technologii”. Dzięki udziałowi w tym konkursie MSP mogą otrzymać pomoc w zagranicznej promocji ekowyrobów i ekotechnologii. Daria Kulczycka dyrektor Departamentu Energii i Ochrony Klimatu, PKPP Lewiatan           W ostatnim czasie znaczenie innowacji w ochronie środowiska wzrasta. Jest to częściowo podyktowane tym, że ekoinnowacje w UE uzyskały status polityki, która ma być spójna z innymi politykami europejskimi, dotyczącymi np. innowacyjności, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, energetyki, ukierunkowania badań czy pomocy publicznej. Ten trend udziela się powoli i nam, choć przełożenie...