Jednym z corocznych działań, podejmowanych przez Stowarzyszenie Europejskiej Prasy Środowiskowej (European Environmental Press – EEP) jest wręczenie nagrody – EEP Award. Jest ona przyznawana innowacyjnym rozwiązaniom służącym ochronie środowiska, zaprojektowanym przez firmy pochodzące z krajów reprezentowanych w Stowarzyszeniu przez poszczególne czasopisma.

W tym roku o nagrodę ubiegało się 55 produktów, spośród
których Jury złożone z przedstawicieli redakcji zrzeszonych w EEP (podczas spotkania w Wiedniu, 18 września br.) wytypowało 10 podmiotów nominowanych do tego zaszczytnego wyróżnienia. Są to firmy: Cree oraz CTP Air Pollution Control z Austrii, EcoNation i Vito reprezentujące Belgię, ANEMOOS SAS i BT3 Technologies – obie z Francji, a także Tauw BV (Holandia), Saperatec (Niemiecka Republika Federalnej), ION-Environment & Business Consulting z Portugalii i HYDROSWISS ze Szwajcarii.
Jest o co walczyć
Innowacyjne rozwiązania, wyselekcjonowane spośród wszystkich zgłoszeń dotyczą różnych dziedzin. Wiele z nich oscyluje wokół zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych i energooszczędności. Zgłoszone zostały zatem system sterowania oświetleniem w zależności od natężenia światła dziennego, urządzenia do kontroli wodorowych ogniw paliwowych, a także pionowa turbina wiatrowa, którą można montować na różnych budowlach. Inną ciekawą technologią jest system oświetlenia dróg bazujący na odbiciu światła pochodzącego z reflektorów przejeżdżających samochodów. Zgłoszono także technologię usuwania dwutlenku azotu opartą na jego termicznym rozkładzie, oraz sposób budowy zrównoważonych ekologicznie budynków (w tym wieżowców). Ponadto o nagrodę ubiegają się technika separacji rzadkich minerałów zawartych w panelach fotowoltaicznych, technologia powlekania papieru bardzo cienką warstwą przy dużych prędkościach (ułatwia to późniejszy recykling papieru), a także metoda adsorpcji fosforu przez nanoporowe membrany aluminiowe, co zapobiega procesom eutrofizacji, oraz technologia flotacji, wykorzystywana w oczyszczaniu ścieków komunalnych, wytwarzanych przez niewielkie społeczności (do 2000 RLM).
Spośród 10 nominowanych nagrody – złotą, srebrną i brązową – otrzymają trzy firmy. Zostaną one wręczone 28 listopada podczas tegorocznej edycji targów POLLUTEC w Lyonie (Francja).
Od lat targi te, uważane za jedną z najważniejszych tego typu imprez w Europie, szczególny nacisk kładą właśnie na prezentację rozwiązań innowacyjnych. Nie może zatem dziwić idea wręczania Nagrody EEP właśnie w tym czasie. Warto przy tym wspomnieć, iż tegoroczna Nagroda będzie już dziesiątą z kolei.
Z naciskiem na środowisko miast
W odróżnieniu od ubiegłorocznej – paryskiej, tegoroczna edycja targów zapowiada się na zdecydowanie większą, co jest zresztą zgodne z utartą od lat tradycją, iż POLLUTEC w Paryżu ma charakter bardziej lokalny.
W ramach listopadowej wystawy oferowane będą produkty i usługi z takich dziedzin jak woda, powietrze, energia, odpady czy zagrożenia i analizy (w tym monitoring). Zaprezentuje je ponad 2400 wystawców, a szeroki wachlarz ekoinnowacyjnych rozwiązań zachęca do wyróżniania oferty firm licznymi nagrodami. I tak – oprócz ww. EEP Award – wręczone zostaną m.in. „Business Awards for the Environment”, przyznawane przez francuskie ministerstwo środowiska, czy „ADEME’s Innovative Techniques for the Environment”. Warto przy tym wspomnieć, iż kolejny raz zorganizowana zostanie „wioska zastosowań kosmicznych w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju”. W jej ramach podkreślane będą różnorodne zalety technologii kosmicznych stosowanych w realizacji ekorozwoju. Jak zapowiadają organizatorzy, innowacje będą szczególnie istotnym elementem wystawy, zwłaszcza w kontekście próby pogodzenia rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska. Szczególny nacisk zostanie położony na wzrost efektywności stosowanych procesów produkcyjnych oraz minimalizację wykorzystywanych zasobów, ewentualnie ich substytucję materiałami z odzysku.
Głównym tematem targów, które odbędą się w dniach 27-30 listopada br., ma być problematyka związana z ochroną środowiska w miastach. Dlatego przez dwa dni (27 i 28 listopada) podczas tej imprezy odbywać się będzie „Sustainable City Solutions” – wydarzenie z bogatym programem konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych ekspertów, dedykowane właśnie osobom zainteresowanym i odpowiedzialnym za stan środowiska i jakość życia w obszarach zurbanizowanych. Przewidziane jest również zwiedzanie miejsc pilotażowych projektów z tego obszaru, realizowanych w regionie Lyonu.
Przymierzając się do realizacji lub podejmując działania mające na celu wdrażanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju, warto zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami, jakie zostaną zaprezentowane w Lyonie. Może będą one stanowiły inspiracje do wdrażania nowoczesnych technologii i usług na terenie naszych gmin i miast?
Piotr Strzyżyński
Materiał powstał w ramach współpracy EEP z Pollutec. „Przegląd Komunalny” jest członkiem Stowarzyszenia od czerwca 2011 r.