Jednym z rozwiązań mających przeciwdziałać patologiom w branży odpadowej jest wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska. Jak zmieniły się uprawnienia inspektorów?

Reakcją Ministerstwa Środowiska na tegoroczną falę pożarów odpadów – szeroko komentowaną w środowisku branżowym oraz w mediach – było opracowanie dwóch projektów ustaw. Zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw omówione zostały w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego”. Drugim aktem prawnym była zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Obie regulacje procedowane były równolegle w parlamencie i w podobnie szybkim tempie zostały uchwalone.

Gwarancja bezpieczeństwa ekologicznego

W uzasadnieniu do projektu rządowego (druk Sejmu VIII kadencji nr 2662) wskazano cel drugiej z ustaw. Jest nim „zagwarantowanie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwiększenie efektywności i sprawności realizacji ustawowych zadań monitoringowych stanowiących jednocześnie zobowiązania unijne, skuteczne prowadzenie kontroli w zakresie korzystania ze środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami. (…) Cel projektu będzie realizowany poprzez zapewnienie stałego mechanizmu dofinansowania zarówno działań kontrolnych, jak i badań oraz ocen stanu środowiska, zmianę w sposobie funkcjonowania laboratoriów i sieci pomiarowych Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ), wzmocnienie systemu zapewnienia i kontroli jakości w badaniach monitoringowych w ramach krajowych laboratoriów referencyjnych oraz wzmocnienie skuteczności działalności kontrolnej IOŚ. Jest to...