Jak Polska długa i szeroka, samorządy i przedsiębiorcy inwestują w swoje zakłady zagospodarowania odpadów. Jedni budują nowe obiekty, inni są na etapie inwestycji w urządzenia. Do tych ostatnich należy Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy, która ogłosiła już przetarg na zakup sprzęt do swojej nowej kompostowni.

W całym kraju powstają nowe obiekty służące gospodarce odpadami. Tylko w ostatnim półroczu Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalny Sp. z o.o. w Sobuczynie rozbudowało zakład kompostowy, bazujący na amerykańskiej technologii ECS. W Osnowie zmodernizowano ZZO, gdzie powstała instalacja do stabilizacji frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych za pomocą nowoczesnych membran. Natomiast w Opolu w ramach projektu pn. „Rozbudowa do standardów RIPOK zakładu mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez budowę obiektu kompostowni tunelowej na terenie REMONDIS Opole Sp. z o.o. – etap I” stanęła kompostownia tunelowa, gdzie proces intensywnego kompostowania w sposób w pełni zhermetyzowany zachodzić będzie w dziesięciu komorach zamkniętych. A są to tylko nieliczne przykłady ostatnio realizowanych inwestycji.

Same nowo wybudowane obiekty to jednak nie wszystko. Aby mogły prawidłowo funkcjonować, zakłady trzeba jeszcze doposażyć w odpowiedni sprzęt. Na takim etapie jest m.in. nowoczesna kompostownia w Oleśnicy (o maksymalnej rocznej przepustowości na poziomie 10 000 Mg), która powstała w maju ub. roku w ramach projektu „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów...