Z Michałem Kiełsznią, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, m.in. na temat możliwości realizacji inwestycji na obszarach Natura 2000 rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.   W lutym br. opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO). Jakie zmiany wprowadził ten akt prawny? Kiedy można spodziewać się ostatecznej listy obszarów objętych siecią Natura 2000? W odniesieniu do sieci obszarów specjalnej ochrony ptaków wyznaczonych w Polsce, znaczące rozszerzenie listy obszarów nastąpiło w 2008 r. Zawierała ona wówczas 141 obszarów i uzyskała wysoką ocenę kompletności sieci (przyznawaną przez Komisję Europejską: „largely complete” – w dużej mierze kompletna). Oznacza to, że sieć obszarów specjalnej ochrony ptaków została właściwie zrealizowana. Wyznaczenie w lutym br. dodatkowych obszarów zawiązane było z koniecznością ograniczenia negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej. Inwestycje infrastrukturalne realizowane w obszarach specjalnej ochrony ptaków spowodowały pogorszenie warunków siedliskowych niektórych gatunków (derkacz, cietrzew, sóweczka, włochatka), które są przedmiotem ochrony w tych obszarach. Z tego względu konieczne było objęcie ochroną terenów, które nie były dotąd sklasyfikowane jako obszary specjalnej ochrony, a które są wykorzystywane przez te gatunki. W rezultacie wyznaczono trzy nowe Obszary Specjalnej Ochrony: Góry Izerskie PLB020009, Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010 i Bagno Pulwy PLB140015. tereny wytypowano na podstawie inwentaryzacji ornitologicznych prowadzonych w 2008...